Deniz Yatırım 11 Mart 2021 Hisse Önerileri

MGROS; Finansal duran varlık satışı gerçekleşti / olumlu

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY39.84
Hedef Fiyat/Hisse TRY62.00
Getiri Potansiyeli 56%

 Şirketin 01 Şubat 2021 tarihli özel durum açıklamasında, Kuzey Makedonya’da faaliyet göstermekte olan bağlı ortaklığı Ramstore Macedonia DOO (“Ramstore Makedonya”)’nın %99 hissesine sahip olan, bağlı ortaklığı Ramstore Bulgaria EAD’nın (Ramstore Bulgaristan”) %100 hissesinin CITY PLAZA DOO Skopje’ye satışı için görüşmelere başlandığı ve alıcı ile Şirket arasında söz konusu satışa ilişkin bir ön sözleşme imzalandığı duyurulmuştu.

 Konuya ilişkin 09 Mart 2021 tarihli hisse devir sözleşmesinin imza süreci tamamlanmış olup, işlem bedeli vergiler hariç 39,1 milyon Euro olarak belirlenmiştir.

 Hatırlatmak gerekirse, 4Ç20 sonuçlarının ardından 2020 sonunda 95 milyon EUR olan brüt EUR borcunun Şubat 2021 itibari ile 50 milyon EUR’a kadar gerilediğini belirtmiştik. Bağlı ortaklığın satışından elde edilecek söz konusu tutarın Şirketin borçluluğunun azaltılmasında kullanılması planlandığı için haberin hisse üzerinde olumlu bir etki yaratacağını düşünüyoruz.

Kaynak: Deniz Yatırım Günlük Bülten