Deniz Yatırım 11 Ocak 2021 Hisse Önerileri

ISCTR; İş Bankası 2021 yılına dair olasılıklerini paylaştı / nötr

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY7.38
Hedef Fiyat/Hisse TRY9.40
Getiri Potansiyeli 27%

 İş Bankası 2021 yılına dair olasılıklerini Cuma akşamı paylaştı. Banka 2020 yılında %0.5 olmasını beklediği ekonomik büyüme tahminini 2021 yılında %3.5 düzeysinde bekliyor. Enflasyonun yılın ilk yarısında yüksek seyrinin ardından 2021 yılını %11.00 düzeysinde tamamlayabileceğini öngörüyor.

 Bu makro ekonomik olasılıklerden yola çıkarak ise TL kredi büyümesinde ~%15 gibi bir büyüme beklenirken döviz kredilerinde ise ~%2 gibi kısmi bir daralma bekleniyor. Mevduat tarafında ise bankanın olasılıksi TL mevduatta ~%25 artış yönünde olurken, YP mevduatta ise ~%4-5 düzeysinde bir daralma öngörülüyor. Böylelikle toplamda mevduatın krediye dönüşüm oranı ~%95, TL tarafta ise ~%145 bekleniyor.

 Swap ile düzeltilmiş net faiz marjının 2020 yılına kıyasla ~70 baz puan kadar daralması öngörülürken, en sert etkinin 1Ç21’de olmasını ve sonrasında kısmen yataylaşma ve sonrasında da toparlaması bekleniyor. Bankanın yukarıda öngördüğü büyüme ve faiz marjı tahmini sonucunda swap ile düzeltilmiş net faiz gelirlerinin 2020 yılına kıyasla yatay kalması bekleniyor.

 Takipteki kredi oranı 2020 sonunda %6.0’nın 2021’de ise %6.5’in altında kalması bekleniyor. Grup 2 kredilerinin toplam krediler içerisindeki payının ~%15’e yükselmesi beklenirken, karşılık oranlarının genel olarak artacağı öngörülüyor. 2020 yılını ~250 baz puan düzeysinde tamamlaması beklenen net kredi risk maliyetinin ise 2021 yılında ise 250 baz puanın altında beklenmektedir. Yani karşılık oranlarındaki artışa rağmen kredi risk maliyetinin yeni yılda kısmen azalma eğiliminde olması beklenmektedir.

 Bankacılık hizmet gelirlerinin orta ~%15 artış göstermesi beklenirken, operasyonel giderlerin ise ~%17-18 kadar bir yıllık artış sergilemesi ve Maliyet/Gelir oranının ~%41-43 aralığında kalması öngörülmektedir.

 Tüm bu olasılıklerin sonucunda ise Ortalama Özsermaye Karlılığının ~%12 olabileceği varsayılmaktadır.

 Kendi tahminlerimiz ile kıyasladığımızda İş Bankası’nın olasılıklerinin paralel/kısmen daha muhafazalar olduğunu gördük. Aşağıda hazırladığımız tabloda İş Bankası’nın olasılıkleri ile karşılaştırmalı olarak olasılıklerimizi görebilirsiniz. İş Bankası’nın açıklamış olduğu 2021 olasılıklerinin hisse fiyatı üzerindeki etkisinin nötr olabileceğini düşünüyoruz. İş Bankası için 9.40 TL olan hedef fiyatımızı ve AL olan önerimizi sürdürüyoruz.

Kaynak: Deniz Yatırım Günlük Bülten