Deniz Yatırım 16 Şubat 2021 Hisse Önerileri

HALKB; 4Ç20 Finansalları Değerlendirmesi / sınırlı olumlu

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY5.36
Hedef Fiyat/Hisse TRY7.90
Getiri Potansiyeli 47%

 Halkbank 4Ç20 konsolide olmayan finansallarında 510 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın net kar rakamı bir önceki döneme göre %62 artarken geçen yılın aynı dönemine göre ise %36 oranında daralmış, dönemsel özsermaye karlılığı %4.8 olarak gerçekleşmiştir. Açıklanan net kar 492 milyon TL’lik piyasa olasılıksine paralel bizim 382 milyon TL’lik olasılıkmizin ise üzerinde gelmiştir. 2020 tüm yıl kar rakamı ise yıllık bazda %51 artış ile 2,600 milyon TL, özsermaye karlılığı ise %6.8 olmuştur.

 Halkbank’ın 2021 yılı olasılıkleri, tahminlerimiz ile uyumlu. Hisse için AL önerimizi koruyor, hedef fiyatımızı ise 7.90 TL olarak revize ediyoruz (önceki 7.70 TL).

 Bu dönem öne çıkan hususlar: Halkbank’ın TL cinsi kredileri 4Ç20’de bir önceki döneme göre hemen hemen yatay kalırken, YP cinsi kredileri ise Dolar bazında %2 kadar daralmıştır. Kredi kartı kredilerindeki %4.6’lık büyüme haricinde, bireysel segmentte belirgin bir büyüme gözlenmemiştir. TL Ticari kredilerde ise sınırlı bir terakki göze çarpmaktadır. Mevduat tarafında ise TL mevduattaki %2’lik çeyreksel büyümeye karşın YP mevduat hacmi Dolar bazında %11 artmıştır. Bankanın toplam mevduatının krediye dönüşüm oranı %92 ile oldukça rahat bir düzeydedir. Sermaye Yeterlilik Oranları ise toplamda %15.2 çekirdekte ise %10.6 olarak gerçekleşmiştir. 730 milyon TL’lik net takibe intikal ile takipteki kredi oranı yaklaşık 20 baz puan artış ile %3.76 düzeysinde gerçekleşmiştir. Grup 2 kredilerinin payı bir önceki döneme göre 70 baz puan artış ile %8.4 olurken Grup 2 ve 3 krediler için ayrılan karşılık oranları sırası ile %8.8 ve %65.3 olarak gerçekleşmiştir (3Ç20: %10.2% ve %64.1). 239 puanlık çeyreksel marj daralmasına TL mevduaTürk Lirasıar 151 baz puan ile katkı sağlarken, diğer TL yükümlülükler 112 baz puan ve TÜFE’ye Bist100li bonolar hariç TL cinsi menkul değerler 87 baz puanlık katkı sağlamıştır. TÜFE’ye Bist100li bonoların 148 baz puanlık olumlu katkısına rağmen net faiz marjı bu dönemde çeyreksel bazda 239 baz puan daralmıştır. Bankacılık hizmet gelirleri regülasyon değişikliği ve pandemi etkisi ile 2020 tüm yılda yıllık bazda %6 daralırken faaliyet giderleri ise aynı dönemde %26.6 oranında artış kaydetmiştir. Bankacılık hizmet gelirlerindeki artış ve operasyonel giderlerin daha yavaş büyümesi bankanın 2021 yılı karlılığına olumlu katkı sağlayacaktır.

Kaynak: Deniz Yatırım Günlük Bülten