Deniz Yatırım 22 Şubat 2021 Hisse Önerileri

TCELL; 4Ç20’de güçlü sonuçlar açıkladı / olumlu

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY17.08
Hedef Fiyat/Hisse TRY22.00
Getiri Potansiyeli 29%

 Turkcell 4Ç20’de 7,65 milyar TL satış (Konsensus: 7,63 milyar TL, Deniz: 7,22 milyar TL), 3,30 milyar TL FAVÖK (Konsensus 3,16 milyar TL, Deniz: 2,94 milyar TL) ve 1,30 milyar TL net kar (Konsensus: 1,11 milyar TL, Deniz: 1,19 milyar TL) açıkladı. Şirket’in son çeyrek satış gelirleri bizim tahminimizin üzerinde gerçekleşirken, piyasa olasılıklerine paraleldir. FAVÖK ve net kar kalemleri ise piyasa olasılıksinin sırasıyla %5 ve %17 üzerinde gerçekleşti. Yıllık bazdaki güçlü büyüme ve olasılıkleri aşan net kar rakamı dikkate alındığında 4Ç20 sonuçlarının hisse performansı üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Son altı aylık dönemde TCELL hissesi Bist100in %17 altında performans göstermiştir; son bir aylık dönemde ise Bist100e yakın/hafif üzerinde performans dikkat çekmektedir. Turkcell, 2021 ve 2022 tahminlerimize göre sırasıyla 3,7x ve 3,3x FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

 Çeyreksel bazda net 464 bin mobil faturalı müşteri kazanımı elde edildi; faturalı müşteri oranı %66’ya ulaştı. Mobil ARPU büyümesi yıllık bazda %11,3; bireysel fiber ARPU büyümesi yıllık bazda %8,6 oldu.

 Grup gelirlerinin %86’sını oluşturan Turkcell Türkiye gelirleri %17,9 artışla 6,77 milyar TL’ye ulaştı. Grup gelirlerinin %9’unu oluşturan Turkcell Uluslararası gelirleri, Ukrayna operasyonlarının katkısı ve kur harekeTürk Lirasıerinin pozitif etkisi ile %33,2 büyüyerek 747 milyon TL’ye yükseldi.

 4Ç20’de Lifecell tarafından kaydedilen ertelenmiş vergi geliri (689 milyon TL) konsolide net karı olumlu yönde etkiledi; bu etki ve diğer bir defaya mahsus etkiler hariç tutulduğunda da 1,03 milyar TL tutarında güçlü net kar performansı sağlandı.

 Net borç 31 Aralık 2020 itibarıyla 9,73 milyar TL, net Borç/FAVÖK çarpanı ise 0,8 olarak gerçekleşmiştir (Eylül 2020 sonu: 9,32 milyar TL net borç, 0,8x net borç/FAVÖK). Yıl sonu itibarıyla, Turkcell Grup’un 132 milyon USD net döviz fazlası durumu bulunmaktadır (Eylül 2020 sonu: 31 milyon USD net döviz fazlası).

 Yönetim 3Ç20 sonuçlarının ardından 2020 yılına dair %10-12 gelir büyümesi ve %40- 42 FAVÖK marjı olasılıklerini yukarıya doğru revize ederek %14-15 gelir büyümesi ve %41-42 FAVÖK marjı olarak revize etmişti. 2020 yılının tamamına bakıldığında %18 ciro büyümesi ve %44,6 FAVÖK marjı ile sonuçların yukarı yönlü revize edilen tahminlerin de üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz.

 2021 Beklentisi: Şirket yönetimi 2021 yılında konsolide satış gelirlerinin %14-16 aralığında büyümesini, yıllık %11 artışla 14 milyar TL FAVÖK üretilmesini hedefliyor.

PETKM; Etilen-nafta spread’i geçen hafta hafif yükseldi / sınırlı olumlu

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY5.19
Hedef Fiyat/Hisse TRY6.50
Getiri Potansiyeli 25%

 Petkim tarafından paylaşılan sonuçlere göre, etilen-nafta spread’i Şubat ayının 3. haftasında haftalık bazda yalnızca 3,3 USD (%0,5) artışla 610,5 USD düzeysine yükseldi. Etilen fiyaTürk Lirasıarında %1,7 oranında ılımlı bir artış görülürken, nafta fiyatındaki %3,1’lik artış spread’in terakkiini sınırladı. Hatırlanacağı üzere spread önceki hafta 50 USD artış göstermişti.

 Mayıs 2020’deki dip düzeysinden (287 USD) itibaren terakki eğiliminde olan spread’de yılın son iki ayında terakkiin hızlandığı görülmüştü (30 Ekim 2020: 361 USD, 8 Ocak 2021: 652 USD). Önümüzdeki dönemde aşılama ile birlikte mobilitenin artması nafta fiyaTürk Lirasıarında artışa neden olabilir. Bu durumda etilen talebinin güçlü kalıp kalmayacağı etilen-nafta spread’i ve dolayısıyla Petkim’in karlılığı üzerinde belirleyici olacaktır. Spread’in 2021 boyunca yüksek düzeylerde kalmasına dair riskler görmekle birlikte ilk çeyrek dönemde yıllık bazda yüksek düzeylerin korunabileceğini tahmin ediyoruz. Spread’in azalış göstermemesini PETKM için sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Deniz Yatırım Günlük Bülten