Deniz Yatırım 23 Mart 2021 Hisse Önerileri

SISE; Pay geri alım programı sonlandırıldı / nötr

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY6.93
Hedef Fiyat/Hisse TRY9.90
Getiri Potansiyeli 43%

 26 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Şişecam Yönetim Kurulu, pay fiyatının şirket faaliyeTürk Lirasıerinin gerçek performansını yansıtmadığını belirterek hisse geri alım işlemlerinin başlatılması kararı aldı. Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı 150 milyon lot, geri alım için ayrılacak fon ise iç kaynaklardan karşılanmak üzere 1,2 milyar TL olarak belirlendi. Başlatılan pay geri alım programına istinaden 22 Mart 2021 tarihinde yapılan alımlarda Toplam 1.500.000 adet pay yaklaşık 7,08 TL fiyat aralığından 10.621.000 TL tutar alım yapılmıştır.

 Geri alım dönemi boyunca yapılan toplam alımlar: 4.619.295 adet pay yaklaşık 7,53 TL fiyat aralığından 34.799.879 TL tutar alım yapılmıştır.

Kaynak: Deniz Yatırım Günlük Bülten