Deniz Yatırım 28 Ekim 2020 Hisse Önerileri

AKBNK; Akbank 3Ç20 Finansal Sonuçları Değerlendirmesi – AL önerimizi ve 7.34 TL olan hedef fiyatımızı koruyoruz

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY4.98
Hedef Fiyat/Hisse TRY7.34
Getiri Potansiyeli 47%

 Akbank konsolide olmayan finansallarında çeyreksel bazda %4 daralma ve yıllık bazda %9 artış ile 1,523 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın özsermaye karlılığı bu dönemde %10.5 düzeysinde gerçekleşti. Piyasa olasılıksi 1,275 milyon TL Deniz Yatırım olasılıksi ise 1,344 milyon TL düzeysinde idi. Banka bu dönemde 250 milyon TL ihtiyari karşılık ayırarak toplam ihtiyari karşılık düzeysini 150 milyon TL düzeysine yükseltti. Açıklanan sonuçların gerek piyasa olasılıksinin üzerinde olması gerekse de finansal güçlülüğün artmış olmasından dolayı Akbank hisse senedi fiyatına olumlu yansıyabileceğini düşünüyoruz. Akbank 2021 tahminlerimize göre 3.19x F/K ve 0.39x F/DD çarpanları ile işlem görürken özsermaye karlılığı tahminimiz %12.8 düzeysindedir. Akbank hisseleri için Al olan önerimizi ve 7.34 TL olan hedef fiyatımızı koruyoruz.

 Bu dönemde öne çıkan konular:
 Ilımlı kredi büyümesi. TL ve YP cinsi krediler sırası ile %5.1 ve %1.2 oranında artış kaydetmiştir. Bireysel segmentte artış %9.2 düzeysinde gerçekleşmiştir. Konut kredilerindeki %1.4’lük kısmi geri çekilmeye karşın taşıt kredileri, genel amaçlı tüketici kredileri ve kredi kartı kredileri sırası ile %12.4, %8.3 ve %18.0 oranında artış kaydetmişlerdir. Kredi kartı kredilerindeki hızlı toparlanma aynı zamanda Pandeminin yoğun hissedildiği 2Ç2’den sonraki dönemde ekonomik aktivitedeki toparlanmaya da işaret etmektedir. TL cinsi ticari krediler bu dönemde %3.0 artarken, artış hızının bir önceki döneme göre kısmen yavaşladığını görüyoruz. 4Ç20’de kredi büyüme hızının görece artı eğiliminde olan faizlerden dolayı bir miktar daha yavaş olabileceğini düşünüyoruz.

 Mevduatın krediye dönüşüm oranı 450 baz puan iyileşerek %80.1 düzeysinde gerçekleşmiştir. TL cinsi mevduaTürk Lirasıar görece sınırlı %2.0 artmış olduğu için TL tarafta mevduatın krediye dönüşüm oranı %128.5 düzeysinde %133.4’e yükselmiştir. YP tarafta ise bir önceki döneme göre Dolar bazında %8.1 oranında artan YP mevduat hacmi mevduatın krediye dönüşüm oranını %47.9’dan %44.3’e düşmesini sağlamıştır. Yılın son çeyreğinde TL mevduat faizlerindeki artışa bağlı olarak YP mevduattan TL mevduata kısmi bir kayma olabileceğini düşünüyoruz.

 Net faiz marjı bir önceki döneme göre 90 baz puan kadar daralmıştır. TL kredi/mevduat faiz makasındaki daralma ve swap maliyeTürk Lirasıerinden dolayı bu dönemde marj kısmen daralmıştır. 4Ç20’de TL kredi/mevduat faiz makasının daralama eğilimini koruyabileceğini düşünüyoruz ancak 2021’in ilk çeyreğinden de yatay bir seyir olabileceği görüşündeyiz. Son çeyrekte TÜFE’ye Bist100li bonoların Ekim/Ekim enflasyonuna göre yeniden değerlenecek olması TL kredi/mevduat faiz makasındaki olumsuz etkiyi kısmen telafi edebilir görüşündeyiz.

 Aktif kalitesi iyileşme trendini koruyor. Akbank’ın takipteki kredi oranı yaklaşık 40 baz puan kadar gerileyerek %6.4 düzeysinde gerçekleşti. Önümüzdeki dönemlerde takipteki kredi oranı bir miktar yükselebilir ancak bunun halihazırda yüksek olan karşılıklardan dolayı gelir tablosuna bir etkisi olmayabilir. 3Ç20’de Akbank takipteki krediler için ayırdığı karşılık oranını 10 puan artırarak %105.3 düzeysine yükseltmiştir. Banka ayrıca bu dönemde 250 milyon TL serbest karşılık ayırarak toplam serbest karşılık miktarını 1,150 milyon TL düzeysine yükseltmiştir. Bu dönemde net kredi risk maliyeti bir önceki döneme göre 20 baz puan gerileyerek %3.4 düzeysinde gerçekleşmiştir. 2.2 milyar TL tutarındaki brüt karşılık giderinin 470 milyon TL’lik kısmı kur etkisinden kaynaklanmaktadır, ki bu rakamın tamamı kur etkisine karşılık korumaya alındığı için sermaye piyasası işlem gelirlerinde de bu miktarda pozitif bir rakam yer almakta ve net kar üzerine bir etkisi olmamaktadır.

 Bankacılık hizmet gelirleri bir önceki döneme göre belirgin şekilde iyileşmiştir. Hizmet gelirleri bir önceki döneme göre %23.5 oranında artmıştır ki bu ekonomik aktivitedeki toparlanmayı göstermesi adına oldukça önemlidir. Faaliyet giderleri ise bir önceki döneme göre %10.4 oranında artış göstermiştir. 2020 tüm yıl için bankacılık hizmet gelirlerinin yüksek tek haneli bir daralma sergileyebileceğini faaliyet giderlerinin ise %14-16 bandında artabileceğini öngörüyoruz.

GARAN; 3Ç20 Finansal Sonuçları Değerlendirmesi – AL önerimizi ve 9.67 TL olan hedef fiyatımızı koruyoruz

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY6.90
Hedef Fiyat/Hisse TRY9.67
Getiri Potansiyeli 40%

 Garanti Bankası 3Ç20 finansallarında çeyreklik bazda %18.5 ve yıllık bazda %45.4 artış konsolide olmayan finansallarında 1,896 milyon TL net kar açıklarken, bu dönemde özsermaye karlılığı %12.8 olarak gerçekleşti. Piyasa tahmini 1,828 milyon TL ve Deniz Yatırım olasılıksi 1,886 milyon TL idi. Banka, bu dönemde 1.23 milyar TL ihtiyari karşılık ayırarak toplam ihtiyari karşılık düzeysini 4.33 milyar TL’ye yükseltti (varsayımımız bu dönemde 1,0 milyar TL ihtiyari karşılık ayrılması şeklinde idi). Güçlü sonuçların Garanti Bankası’nın hisse fiyatı üzerinde olumlu bir etkisi olmasını bekliyoruz. 2021 tahminlerimize göre 3.31x F/K, 0.42x F/DD ve %15.4 özsermaye karlılığı ile Garanti Bankası hisse senedi için AL olan önerimizi ve hisse başına 9.67 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

 Bu dönemde öne çıkan ana noktaları
 Sektöre kıyasla daha yavaş kredi büyümesi. TL cinsi krediler bir önceki döneme göre %2.8 oranında artarken YP cinsi krediler Dolar bazında %3.6 oranında gerilemiştir. Bireysel segmentteki artış %8.9 düzeysinde geçekleşmiştir. Konut kredileri %3.8, taşıt kredileri %5.7, genel amaçlı tüketici kredileri %8.0 oranında artış kaydederken, kredi kartı kredileri %15.5 gibi oldukça yüksek oranlı bir artış sergilemiştir. Kredi kartı kredilerindeki bu artış 2Ç20’deki pandemiden dolayı düşük baz etkisinden kaynaklanmıştır. TL cinsi ticari krediler bu dönemde %2 gerilemiştir. Ancak bir önceki dönemde büyüme oranının %27 düzeysinde olduğu dikkate alınırsa bunun normal olduğunu düşünüyoruz. 4Ç20’de kredi büyüme oranının 3Ç20’deki hızında seyredebileceğini tahmin ediyoruz.

 Mevduatın krediye dönüşüm oranı yaklaşık 6 puan kadar iyileşmiştir. Bu dönemde TL mevduat %1 gibi sınırlı bir artış sergilemiştir. YP mevduat ise Dolar bazında %7.2 artış göstermiş ve YP tarafta mevduatın krediye dönüşüm oranı %62.3’ten %56.7’ye gerilemiştir. Vadesiz mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı ise yaklaşık 2 puanlık artış ile %45.3’e yükselerek Garanti Bankası’nın marj oluşumuna olumlu katkı sağlamıştır.

 Net faiz marjı 16 baz puan artış kaydetmiştir. Her ne kadar TL kredi/mevduat faiz makası 3Ç20’de kısmen daralmış olsa da YP kredi/mevduat faiz makası marj oluşumuna olumlu katkı sağlamıştır. 4Ç20’de TL taraftaki makasın gerek fonlama maliyetinin yukarı gitmesinden gerekse de mevduatın krediye göre daha hızlı yeniden fiyaTürk Lirasıanmasından dolayı daralmaya devam etmesini bekliyoruz. Ancak son çeyrekte enflasyona Bist100li bonoların Ekim/Ekim enflasyonuna göre yeniden değerlenecek olması getiri anlamında marj oluşuma bir miktar takviye vererek TL taraftaki kredi/mevduat faiz makasının olumsuz etkilerini kısmen bertaraf edebilir düşüncesindeyiz.

 Takipteki kredi karşılık oranı 430 baz puan yükselmiştir. Garanti Bankası’nın net takipteki kredileri bu dönemde 882 milyon TL artış kaydetmiştir. Buna bağlı olarak da takipteki kredi oranı %5.96 düzeysinde bir öndeki döneme göre yatay kalmıştır. Banka tüm kredi grupları için karşılık oranlarını yükselterek takipteki krediler için ayırdığı toplam karşılık oranını %110.8 düzeysinden %115.1 düzeysine yükseltmiştir. Yeniden yapılandırılan kredilerin toplam krediler içerisindeki payı ise 90 baz puanlık artış ile %5.9’a ulaşmıştır. Bu nedenle önümüzdeki dönemlerde takipteki kredi oranının bir miktar yükselebileceğini ama yüksek karşılık oranlarına bağlı olarak bu artışı gelir tablosu üzerine belirgin bir etkisi olmayacağını düşünüyoruz.

ANHYT; Anadolu Hayat Emeklilik 3Ç20 finansal sonuçları değerlendirmesi – TUT önerimizi ve 9.15TL hedef fiyatımızı koruyoruz

Tavsiye TUT
Fiyat/Hisse TRY8.60
Hedef Fiyat/Hisse TRY9.15
Getiri Potansiyeli 6%

 Anadolu Hayat ve Emeklilik (AHE) 3Ç20 finansallarında bir önceki çeyreğe göre %43 ve bir önceki döneme göre % 7 artışla 135 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin öz kaynak karlılığı ise %41.0 olarak gerçekleşti. Sadece iki tahmin olan piyasa konsensüsü 129 milyon TL idi. Açıklanan finansalların hisse fiyatı üzerinde hafif bir olumlu etkisi olmasını bekliyoruz. TUT tavsiyemizi ve 9,15 TL hedef fiyatımızı koruyoruz. 2020 ve 2021 yıllarında operasyonel karlılığın artarak yıllık kar rakamının 506 milyon TL ve 584 milyon TL’ye yükselmesini bekliyoruz. Bireysel kredi büyümesinin 3Ç20’ye göre daha yavaş olması beklenen hayat sigortasının 4Ç20’de karlılığa daha az katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bireysel emeklilik tarafında, organik büyümenin yavaşlamasının sözleşme kazanma giderlerini preslayabileceğine inanıyoruz. Ancak, hem hisse senedi piyasası hem de sabit getirili araçların fiyaTürk Lirasıarının 3Ç20’ye göre biraz daha düşük performans gösterebileceğinden, fon büyüklüğündeki artışın 3Ç20’ye göre daha sınırlı olabileceğini düşünüyoruz. AHE 6.56x F/K ve 2.02x F/DD çarpanları ile işlem görüyor. Modelimiz,% 30 uzun sürelili özsermaye karlılığı,% 20 sermaye maliyeti ve% 12 büyüme oranı ile 2,22x hedef F/DD öngörüyor. 9.15 TL hedef fiyatımıza göre yükselme potansiyeli sınırlı olduğundan, AHE hisseleri için TUT tavsiyemizi sürdürüyoruz. %60 temettü dağıtımı olasılıkmiz doğrultusunda 2020 karından temettü sonuçmini %11.8 oranında bekliyoruz.

Kaynak: Deniz Yatırım Günlük Bülten

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir