Deniz Yatırım 28 Nisan 2021 Hisse Önerileri

BIMAS; Temettü tutarında yukarı yönlü revizyon / olumlu

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY66.80
Hedef Fiyat/Hisse TRY92.80
Getiri Potansiyeli 39%

 Yönetim Kurulu tarafından 4Ç20 sonuçlarının ardından 2 taksit halinde toplamda hisse başına brüt 3,5 TL – net 2,975 TL kar payı ödenmesini önerilmişti. 27 Nisan 2021 (Bugün) tarihinde Yönetim Kurulu tavsiye kararını güncelleyerek 2 taksit halinde toplamda hisse başına brüt 4,0 TL – net 3,40 TL kar payı ödenmesini Olağan Genel Kurul toplantısında tasdiklemea sunacaktır.

 Haberin yatırımcılar açısından olumlu karşılanacağını düşünerek hisse performansına da olumlu etki yapacağını düşünüyoruz.

ANHYT; Operasyonel sonuçlar zayıf, net kar olasılıknin üzerinde / nötr

Tavsiye TUT
Fiyat/Hisse TRY9.08
Hedef Fiyat/Hisse TRY10.00
Getiri Potansiyeli 10%

 Anadolu Hayat ve Emeklilik 1Ç21 finansallarında 133 milyon TL net kar açıkladı, piyasa olasılıksi 138 milyon TL idi. Şirketin net karı bir önceki döneme göre yatay kalırken, geçen yılın aynı dönemine göre ise %6 artış göstermiştir. Özsermaye karlılığı ise bu dönemde %37 olarak gerçekleşmiştir.

 Detaylara bakıldığında vergi öncesi kar rakamı bir önceki döneme göre %15, geçen yılın aynı dönemine göre ise %5 artmıştır. Hayat sigortası segmentinde marjın bir önceki döneme göre %9.6’dan %14.2’ye yükselmesi ve prim üretiminin bir önceki döneme göre %10 artması bu segmente operasyonel kar rakamının çeyreksel olarak %62 oranında artmasına imkan sağlamıştır.

 Bireysel emeklilik tarafında ise gerek fon hacmindeki gerekse de marjlardaki daha stabil görüntüye rağmen, faaliyet giderlerindeki çeyreksel bazdaki gerileme bu segmentte teknik kar rakamının bir önceki döneme göre %21 artarak 55 milyon TL’ye yükselmesini sağlamıştır.

 Faiz ve kur farkı gelirleri 1Ç21’de bir önceki döneme göre biraz daha yüksek olmasına rağmen, temettü gelirlerinin daha düşük olması net finansal gelirlerin sınırlı bir şekilde daralmasına neden olmuştur.

 Genel olarak olasılıklerimiz dahilinde gelen sonuçların hisse fiyatı üzerinde önemli bir etkisinin olmayacağını düşünüyoruz. Anadolu Hayat ve Emeklilik hisseleri için hedef fiyatımız 10.00 TL önerimiz ise TUT şeklindedir.

Kaynak: Deniz Yatırım Günlük Bülten