Deniz Yatırım 29 Nisan 2021 Hisse Önerileri

AKBNK; 1Ç21 Finansalları Değerlendirmesi / olumlu

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY4.85
Hedef Fiyat/Hisse TRY7.10
Getiri Potansiyeli 46%

 Akbank 1Ç21 konsolide olmayan finansallarında 2,027 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın karı bir önceki döneme göre %10 geçen yılın aynı dönemine göre ise %55 artarken dönemsel özsermaye karlılığı %12.9 olarak gerçekleşti. Açıklanan net kar bizim 1,884 milyon TL’lik (konsensüs: 1,859 milyon TL) olasılıkmizin üzerinde gerçekleşti. Beklentimizin altında gelen faaliyet giderleri ve olasılıkmizin üzerinde gelen iştirak gelirleri açıklanan net kar rakamının tahminimizin üzerinde gelmesine neden olmuştur.

 Akbank için AL önerimizi 7.10 TL hedef fiyatımızı koruyoruz. Çeyrekte öne çıkan özellikler:
 Vadesiz mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı 40 baz puan kadar gerilemiştir.
 Marj daralması 140 bps.
 Takipteki kredi oranı 40 bps düşerek %6.4 olmuştur.
 Faiz dışı net gelirler olasılıkmizden daha iyi.

ANSGR; 1Ç21 Finansal Sonuçları Değerlendirmesi / sınırlı olumsuz

Tavsiye TUT
Fiyat/Hisse TRY6.43
Hedef Fiyat/Hisse TRY7.90
Getiri Potansiyeli 23%

 Anadolu Sigorta 1Ç21 finansallarında 166 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin karı bir önceki döneme göre iki kattan fazla bir artış sergilerken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %10 artmıştır. Dönemsel özesermaye karlılığı %23.7 olarak gerçekleşmiştir. Beklentimiz şirketin 184 milyon TL net kar elde edebileceği şeklinde idi. Operasyonel ve finansal gelirler olasılıkmize paralel olmakla birlikte ertelenmiş vergi aktifi nedeniyle vergi giderlerinin olasılıkmizin üzerinde gerçekleşmesi açıklanan net kar rakamının olasılıkmizin altında kalmasına neden olmuştur.

 1Ç21 gelir tablosu detaylarına bakıldığında operasyonel karın 250 milyon TL bir önceki döneme göre %59 geçen yılın aynı dönemine göre ise %12 artış kaydettiği görülmekte. Bir önceki döneme göre brüt prim üretimi değişmemesine rağmen, hasar oranındaki sınırlı gerileme ve yüksek yatırım gelirleri operasyonel kar rakamının artmasındaki en önemli unsur olarak değerlendirilebilir. Operasyonel marj ise %42.5 ile bir önceki dönemki %%26.7 düzeysine göre belirgin bir iyileşme göstermiştir.

 Finansal gelirler tarafında ise faiz gelirlerinin katkısı sınırlı olsa da kur farkı gelirleri ve türev işlem gelirleri ile birlikte 72 milyon TL’lik temettü geliri finansal gelirlerin bir önceki döneme göre belirgin artmasına imkan sağlamıştır.

 Anadolu Sigorta’nın 2021 yılında brüt prim üretiminin %20 kadar artabileceğini tahmin ediyoruz. Özellikle yılın ilk yarısında gerek hasar frekansındaki düşüklük gerekse de 2020’ye kıyasla daha yüksek faiz ortamına bağlı olarak gerek operasyonel gerekse de finansal gelirlerin daha kuvveTürk Lirasıi olabileceği görüşündeyiz. Anadolu Sigorta için önerimiz TUT, hedef fiyatımız ise 7.90 TL’dir.

AVISA; 1Ç21 Finansal Sonuçları Değerlendirmesi / olumlu

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY17.58
Hedef Fiyat/Hisse TRY22.60
Getiri Potansiyeli 29%

 Avivasa 1Ç21 finansallarında 125 milyon TL net kar açıkladı, piyasa olasılıksi 95 milyon TL, bizim tahminimiz ise 72 milyon TL idi. Şirketin net karı bir önceki döneme göre %108, geçen yılın aynı dönemine göre ise %192 oranında artış kaydetmiştir. Özsermaye karlılığı ise bu dönemde %79 olarak gerçekleşmiştir. Hayat segmenti karlılığı olasılıkmiz doğrultusunda gerçekleşirken, bireysel emeklilik tarafında operasyonel giderlerin olasılıkmizin oldukça altında gerçekleşmiş olması ve diğer faaliyet gelirlerindeki 38 milyon TL’lik gelir şirketin açıklanan net kar rakamını olasılıkmizin oldukça üzerine taşımıştır. Açıklanan rakamların hisse fiyatı üzerinde olumlu etkisi olabileceğini düşünüyoruz.

 Hayat sigortası segmentindeki bir önceki döneme göre brüt prim üretimindeki %16’lık artış ve yatırım gelirlerinin katkısı ile birlikte operasyonel gelir 79 milyon TL operasyonel marj ise %20.4 düzeysinde gerçekleşmiştir. Bireysel kredilerdeki artışın hız kazanması ile birlikte yılın geri kalan kısmında da hayat sigortası gelirlerinin karlılığa olumlu katkı sağlamaya devam etmesini bekliyoruz.

 Bireysel Emeklilik segmentinde ise fon hacminde bir önceki döneme göre yatay performansa rağmen operasyonel giderlerin kontrol edilmesi bu segmentteki operasyonel karlılığa takviye vererek 11 milyon TL net operasyonel gelir yazılmasına imkan sağlamıştır. 1Ç21’de fon yönetim gelirlerindeki marj korunurken hizmet gelirerindeki artış da karlılığa katkı sağlamıştır. Bu segmentte özellikle yılın ikinci yarısında fon hacmindeki artışın operasyonel karlılığı biraz daha yukarı çekebileceğini tahmin ediyoruz.

 Finansal gelirler ise faiz gelirlerindeki artışa rağmen türev işlemlerdeki zarar nedeniyle bir önceki döneme göre net kar rakamına daha sınırlı bir katkı sağlamıştır. Ancak diğer faaliyet gelirlerindeki 38 milyon TL’lik gelir şirketin net karının olasılıklerin üzerinde gerçekleşmesine neden olmuştur. Faizlerin yüksek seyrine bağlı olarak finansal gelirlerin 2Ç21’de de yüksek kalmaya devam etmesini bekliyoruz.

 Avivasa için önerimiz AL hedef fiyatımız ise 22.60 TL’dir.

Kaynak: Deniz Yatırım Günlük Bülten