Deniz Yatırım 30 Eylül 2020 Hisse Önerileri

AEFES; Anadolu Efes nakit kar payı ödemesini 1 Ekim’de gerçekleştiremeyecek / nötr

Tavsiye TUT
Fiyat/Hisse TRY20.90
Hedef Fiyat/Hisse TRY25.50
Getiri Potansiyeli 22%

 Anadolu Efes Yönetim Kurulu 16 Haziran 2020 tarihli toplantısında hisse başına brüt 1,7740 TL, net 1,5079 TL nakit kar payının Ticaret Bakanlığı’nca 17.05.2020 tarihli ve 31130 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ’de öngörülen şarTürk Lirasıarı yerine getiren pay sahiplerine* 14.07.2020 tarihinden itibaren, diğer pay sahiplerine ise 01.10.2020 tarihinden itibaren ödenmesine karar vermişti ve bu karar 9 Temmuz 2020 tarihli Genel Kurul Toplantısı’nda tasdiklemelanmıştı. 14.07.2020 tarihi ve sonrasında satın alınacak payların 14.07.2020 ve 01.10.2020 tarihinden itibaren yapılacak olan kar payı ödemesinden yararlanma hakkı olmayacağı duyurulmuştu. Türk Ticaret Kanunu’na eklenen ve nakit temettü ödemelerini 2019 karının %25’i ile sınırlayan geçici maddenin süresi hatırlanacağı gibi 30 Eylül’den 31 Aralık’a uzatıldı. Bu nedenle Anadolu Efes’in söz konusu nakit kar payını 1 Ekim tarihinde ödemesi mümkün değildir. Şirket kar payını en erken ne zaman dağıtabileceği konusu neTürk Lirasıeştiğinde yeni dağıtım tarihini kamuoyuna duyuracaktır. Kar payı ödemesinin ertelenmesinin, yasal sınırlamadan kaynaklanıyor olması ve kar payını hak eden pay sahiplerinin halihazırda belirlenmiş olması dolayısıyla, hisse performansı üzerindeki etkisinin nötr olmasını bekliyoruz.

 Anadolu Efes hisse başına brüt 1,7740 TL, net 1,5079 TL nakit kar payı ödeyecektir. Brüt kar payı toplamı 2019 dağıtılabilir karının %103’ü olup temettü sonuçmliliği son kapanışa göre %8,5 düzeyindedir.

 * İlgili Tebliğ uyarınca, herhangi bir kredi/proje finansman sözleşmesine dayalı olarak 30.09.2020 tarihi öncesi ödenmesi gereken bedelleri 02.07.2020 tarihi itibarıyla Şirket’e belgeleyen sınırlı sayıda pay sahiplerine sadece bu borçların ödenmesinde kullanılmak üzere 14.07.2020 tarihinden itibaren nakden kar payı dağıtımı yapıldı.

Kaynak: Deniz Yatırım Günlük Bülten

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir