Deniz Yatırım 30 Nisan 2021 Hisse Önerileri

KOZAL; Nakit maliyeTürk Lirasıerdeki artışa karşılık yatırım gelirleri net karı takviyeledi / nötr

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY108.40
Hedef Fiyat/Hisse TRY139.80
Getiri Potansiyeli 29%

 Koza Altın 1Ç21’de 849 milyon TL satış (Konsensus: 840 milyon TL, Deniz: 838 milyon TL), 413 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 486 milyon TL, Deniz: 461 milyon TL) ve 662 milyon TL net kar (Konsensus: 557 milyon TL, Deniz: 522 milyon TL) açıkladı. Şirket’in satış hacmindeki azalış ile birlikte devlet hakkı, personel ve AR-GE giderlerindeki artış dolayısıyla toplam nakit maliyeTürk Lirasıerde artış ve operasyonel kar marjlarında yıllık bazda azalış görüldü. Öte yandan yatırım faaliyeti gelirlerinin (faiz ve kur farkı geliri) önceki yıla göre artması bu dönemde Şirket’in net kar artışını takviyeledi. Operasyonel marjlardaki azalışa karşılık net kar rakamındaki güçlü artış dolayısıyla sonuçların kısa sürelide hisse üzerinde dengeli bir etkiye neden olabileceğini düşünüyoruz.

 Şirket 1Ç21’de yıllık bazda %13 azalışla 62.520 ons altın üretimi, yıllık %11 azalışla 63.852 ons altın satışı gerçekleşti. Yıllık bazdaki azalış önceki 3 çeyreğe göre daha ılımlı bir oranda gerçekleşmiştir.

 İlk çeyrekte nakit maliyeTürk Lirasıer ons başına 917 dolar düzeysine yükseldi. Geçen yılın ilk 3 aylık döneminde nakit maliyeTürk Lirasıer ons başına 631 USD düzeyindeydi. Artışın sebepleri kısaca satış miktarındaki azalış, devlet hakkı karşılık tutarında artış, personel sayısı ve AR-GE giderlerindeki artış olarak açıklanabilir.

GARAN; 1Ç21 Finansalları Değerlendirmesi / olumlu

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY7.23
Hedef Fiyat/Hisse TRY10.00
Getiri Potansiyeli 38%

 Garanti Bankası 1Ç21 konsolide olmayan finansallarında 2,529 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın kar rakamı %128 ç/ç ve %55 y/y artarken dönemsel özsermaye karlılığı %16.1 olarak gerçekleşti. Açıklanan net kar 1,950 milyon TL’lik olasılıkmizin (konsensüs: 1,859 milyon TL) olasılıkmizin oldukça üzerinde gerçekleşti. Net faiz gelirleri olasılıkmizin kısmen altında kalmasına rağmen, daha düşük karşılık giderleri, daha yüksek bankacılık hizmet gelirleri, daha düşük faaliyet giderleri ve daha yüksek sermaye piyasası işlem gelirleri bankanın açıklanan net kar rakamını olasılıkmizin üzerine taşımıştır. Garanti Bankası ayrıca 1Ç21’de 150 milyon TL tutarında ihtiyari karşılık ayırmış ve ihtiyari karşılık toplamı 4.8 milyar TL’ye yükselmiştir.

 Garanti Bankası için önerimizi AL önerimizi ve 10.00 TL hedef fiyatımızı koruyoruz. Çeyrekte öne çıkan özellikler:
 %5.9 TL kredi büyümesi.
 Vadesiz mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı 80 baz puan kadar artmıştır.
 Marj 120 bps kadar daralmıştır.
 Takipteki kredi oranı %4.5 düzeysinde.
 Bankacılık hizmet gelirleri yüksek baza rağmen %10.8 y/y artmıştır.

TKFEN; Güçlü sonuçlar açıkladı / olumlu

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY16.50
Hedef Fiyat/Hisse TRY28.60
Getiri Potansiyeli 73%

 Tekfen 1Ç21’de 3,79 milyar TL gelir (Konsensus: 3,61 milyar TL), 522 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 446 milyon TL) ve 412 milyon TL net kar (Konsensus: 327 milyon TL net kar) kaydetti. Hem operasyonel sonuçlar hem de net kar rakamında yıllık bazda güçlü artışlar görülürken, sonuçlar yaklaşık piyasa olasılıksinin de üzerinde gerçekleşti. Sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu etkiye neden olmasını bekliyoruz.

 Taahhüt segmenti gelirleri 1Ç21’de yıllık %17 artışla 2,1 milyar TL olarak gerçekleşti. 1Ç20’de oluşan 46 milyon TL negatif FAVÖK’e karşılık bu dönemde 109 milyon TL FAVÖK elde edildi. Kalan iş tahvilü (backlog) ise dönem içinde yeni alınan Azerbaycan projesi ve Kazakistan’daki miktar artışının etkisiyle 1,6 milyar USD’a yükseldi (2020 sonu: 1,4 milyar USD). Mart sonu itibariyle toplam backlog’un %97’si yurtdışı projelerden oluşmaktadır.

 Kimya segmenti (gübre) gelirleri ise ilk çeyrekte yıllık %40 artışla 1,56 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Bayilerin 2020 yılında fiyat ve kur artışı olasılıksiyle erken satın alma yapması ve 2021’deki fiyat artışları nedeniyle 1Ç21’de yurtiçi klasik gübre satışları %11 oranında azalmıştır. FiyaTürk Lirasıardaki sert terakki (yaklaşık USD bazında %28, TL bazında %55), gelir büyümesi ve karlılığı takviyeledi. Gübre segmenti FAVÖK marjı 1Ç20’de %15,7 iken 1Ç21’de %25,0 düzeysine yükseldi.

 Bu çeyrekte konsolide satışlar içinde taahhüt segmentinin payı %55 olurken, gübre segmentinin payı %41’e yükseldi. 1Ç20’da payları sırasıyla %59 ve %37 idi.

 Şirketin konsolide net nakit durumu 2020 sonu itibariyle 143 milyon dolar iken, Mart sonu itibariyle 121 milyon dolar düzeysinde gerçekleşti.

Kaynak: Deniz Yatırım Günlük Bülten