Deniz Yatırım Hisse Önerileri – (2.02.2021)

AKGRT; 4Ç20 Finansalları Değerlendirmesi

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY9.67
Hedef Fiyat/Hisse TRY12.60
Getiri Potansiyeli 30%

 Aksigorta 4Ç20 finansallarında 88 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa olasılıksi de 89 milyon TL düzeysinde idi. Şirketin açıkladığı net kar bir önceki döneme göre yatay kalırken geçen yılın aynı dönemine göre ise %18 oranında daralmıştır.

 Çeyreksel bazda %37 artan prim üretimine rağmen gerek reasüröre devredilen prim oranının artış göstermesi, gerek hasar oranındaki sınırlı artış gerekse de yatırım tarafından aktarılan gelirlerin azalmasına bağlı olarak operasyonel kar bir önceki döneme paralel kalırken operasyonel marj ise %44.8 düzeysinden %32.5 düzeysine gerilemiştir.

 Faiz gelirlerindeki artışa rağmen bir önceki dönem elde edilen kur farkı gelirinin olmaması toplam finansal gelirlerin daha düşük bir düzeyde oluşmasına neden olmuştur.

 Aksigorta için AL olan önerimizi ve 12.60 TL olan hedef fiyatımızı sürdürüyoruz. 2021 yılının ilk yarısında yüksek mevduat faiz oranlarının sürebileceği ve hasar frekansının da olumlu katkı sağlayabileceği olasılıksi ile hisse performansının güçlü kalmasını öngörüyoruz. Bunun yanısıra %50 temettü dağıtım oranı olasılıksi ile %7.3 düzeysindeki yüksek temettü sonuçminin de önemli bir takviyeleyici unsur olmasını bekliyoruz.

TSKB; 4Ç20 Finansalları Değerlendirmesi

Tavsiye TUT
Fiyat/Hisse TRY1.84
Hedef Fiyat/Hisse TRY2.10
Getiri Potansiyeli 14%

 TSKB 4Ç20 konsolide olmayan finansallarında 207 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın karı bir önceki döneme göre yatay kalırken geçen yılın aynı dönemine göre ise %16 kadar gerilemiştir. Dönemsel özsermaye karlılığı ise %14.0 olarak gerçekleşmiştir. Açıklanan net kar iştiraklerden elde edilen gelirlerin olasılıkmizin üzerinde gerçekleşmesine bağlı olarak bizim 176 milyon TL’lik (konsensüs: 197 milyon TL) olasılıkmizin üzerinde gelmiştir. 2020 tüm yıl kar rakamı ise yıllık bazda %6 kadar daralarak 733 milyon TL olarak gerçekleşirken, özsermaye karlılığı ise %13.3 olmuştur.

 TSKB’nin 2021 olasılıkleri temkinli iyimser olarak değerlendirilebilir.

 TSKB için TUT olan önerimizi ve 2.10 TL olan hisse başına hedef fiyatımızı koruyoruz.

 Marj görünümünün daha stabil olduğu görüşündeyiz.

 Takipteki krediler sektöre paralel olarak 90 baz puan kadar artabilir.

SISE; 4Ç20 sonuçları olasılıknin üzerinde gerçekleşti / olumlu

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY7.39
Hedef Fiyat/Hisse TRY9.90
Getiri Potansiyeli 34%

 Şişecam, 4Ç20’de 6,708 milyon TL gelir (Kons.: 6,383 mln TL, Deniz: 6,135 mln TL), 1,546 milyon TL FAVÖK (Kons.: 1,301 mln TL, Deniz: 1,167 mln TL) ve 746 milyon TL net kar (Kons.: 451 mln TL, Deniz: 417 mln TL) açıkladı. Satış gelirleri ve FAVÖK olasılıkleri aşarken, net kar da konsensusun %65 üzerinde gerçekleşti. Sonuçların hisse üzerinde olumlu etkiye neden olacağını tahmin ediyoruz.

 Şişecam’ın satış gelirleri 4Ç20’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %39 oranında arttı. Satışların %38’i düz cam, %22’si cam ambalaj, %18’i kimyasal, %16’sı cam eşya ve %6’sı diğer operasyonlardan kaynaklandı. Yurtdışı operasyonların payı bu dönemde %59 oldu.

 Tüm segmenTürk Lirasıerde yıllık bazda güçlü gelir artışı görüldü. Düzcam segmentinde satış gelirleri yıllık bazda %47 artarken, cam ambalaj, kimyasal ve cam eşya segmenTürk Lirasıerinde sırasıyla %26, %26 ve %25 oranlarında artışlar görüldü.

 Brüt kar yıllık %43 artışla 2,191 milyon TL oldu. Şişecam’ın brüt kar marjı 4Ç19’a kıyasla 100 baz puan, önceki çeyrek döneme göre 10 baz puan artışla %32,7 düzeysinde gerçekleşti. Artan kapasite kullanım oranı, fiyat ayarlamaları, özellikle kimya segmentinde ham madde fiyaTürk Lirasıarının uygun seyri ve olumlu kur etkisi 4Ç20’deki marj artışında etkili oldu.

 Şirket bu dönemde Eurobond yatırımları, ticari alacak – borçlar ve finansman faaliyeTürk Lirasıerine bağlı olarak toplam 455 milyon TL FX zararı kaydetti. Önceki yılın aynı döneminde bu kalemlerden 195 milyon TL FX geliri oluşmuştu.

 Şirket’in net borcu 2020 sonu itibariyle 3,9 milyar TL düzeyine geriledi (2019 sonu: 4,5 milyar TL). Net borcun FAVÖK’e oranı 0,65x düzeysinde gerçekleşti. Döviz fazla durumu 2019 sonunda 3,5 milyar TL tutarındayken, 2020 sonunda 6,6 milyar TL’ye ulaştı.

Kaynak: Deniz Yatırım Günlük Bülten