Deniz Yatırım Hisse Önerileri – (2.03.2021)

KOZAL; 4Ç20 sonuçları olasılıklerin altında kaldı / olumsuz

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY136.30
Hedef Fiyat/Hisse TRY139.80
Getiri Potansiyeli 3%

 Koza Altın 4Ç20’de 939 milyon TL satış (Konsensus: 1,014 milyon TL, Deniz: 1,121 milyon TL), 413 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 672 milyon TL, Deniz: 613 milyon TL) ve 363 milyon TL net kar (Konsensus: 603 milyon TL, Deniz: 516 milyon TL) açıkladı. Şirket’in bu dönemdeki satış hacmi olasılıkmize yakın bir düzeyde gerçekleşirken, satış gelirleri tahminimizin altında kalmıştır. Ons başına nakit giderlerin yükselmesinin etkisiyle brüt kar ve FAVÖK bazında daralma görülmüştür. Sonuçların kısa sürelide hisse üzerinde olumsuz etkiye neden olabileceğini düşünüyoruz.

 4Ç20’de yıllık bazda %40 azalışla 65.872 ons altın üretimi, yıllık %47 azalışla 63.140 ons altın satışı gerçekleşti. Altın satışı miktarı, olasılıkmize ve önceki çeyrek döneme paraleldir.

 2020 yılının tamamında yıllık %27 azalışla 258.678 ons altın üretimi, yıllık %27 azalışla 259.546 ons altın satışı açıklandı.

 Ortalama ons başına altın satış fiyatı 2019 yılında 1.407,9 dolar iken, 2020’de 1.768,5 dolar oldu.

 2020 yılında nakit giderler ons başına 719 dolar düzeysine yükseldi. Yılın ilk 9 aylık döneminde nakit giderler ons başına 595 USD düzeyindeydi.

MGROS; 4Ç20’de finansal ve vergi giderlerinden kaynaklı net zarar açıkladı / sınırlı olumsuz

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY40.50
Hedef Fiyat/Hisse TRY62.00
Getiri Potansiyeli 53%

 Migros, 4Ç20’de konsolide 7,682 milyon TL gelir (Konsensus: 7,580 milyon TL / Deniz: 7,867 milyon TL ), 615 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 585 milyon TL / Deniz: 627 milyon TL) ve 121 milyon TL net zarar (Konsensus: 36 milyon TL net kar / Deniz: 38 milyon TL) açıkladı. Şirket’in 4Ç20 faaliyet karlılığı olasılıklere paralel gelirken, finansman ve vergi giderleri sebebiyle net zarar açıkladı. Sonuçların hisse performansına sınırlı olumsuz etki yapacağını düşünüyoruz.

 Migros’un satış gelirleri 4Ç20’de yıllık %35 artarak 7,682 milyon TL’ye ulaşmıştır. Şirket’in 4Ç20 FAVÖK rakamı, faaliyet giderlerinin satışlara oranındaki azalışın da desteğiyle yıllık %39 artmış ve olasılıkmize paralel 615 milyon TL düzeysine yükselmiştir. Aynı dönemde, FAVÖK marjı yıllık 20 baz puan artarak %8,0 düzeysinde gerçekleşmiştir. 4Ç20’de 261 milyon TL net finansal gider kaydedilmesi ve vergiden kaynaklı giderler net karı olumsuz etkilemiş ve Şirket’in 121 milyon TL net zarar kaydetmesine sebep olmuştur.

 2019 yılsonu finansallarında brüt 430 milyon Euro olan borç rakamı 2020 yılsonu itibari ile 95 milyon Euro’ya gerilemiştir. Şirket, Şubat 2021 döneminde ise bu tutarı 50 milyon EUR’ya kadar azaltmış bulunuyor. 2020 sonu itibari ile net borç rakamı 3,538 milyon TL’ye gerilemiştir (2019: 4,494 milyon TL). Yönetimin, 2020 yılında kredi yükünü başarılı bir şekilde azalttığını görüyoruz.

 2020 yılında Online operasyonlarda; (i) Migros Sanal Market siparişleri yaklaşık 2,7x (ii) Migros Hemen siparişleri 16,3x (iii) online müşteri sayısının da 2,6x arttığı gözlemlenmiştir. Migros, 2020 yılı sonunda toplam 2.319 mağazaya ulaşmış olup toplam satış alanını da yıllık yaklaşık %3 arttırmıştır.

 Şirket tarafından Kuzey Makedonya & Kazakistan operasyonlarının elden çıkarılmasına istinaden stratejik gelişmeler olduğu belirtildi. 2020 yılında yurtdışı operasyonların toplam satış gelirleri içindeki payı %1,74 düzeysindedir.

 Şirket, 2021 olasılıklerini paylaştı; (i) %15-18 satış büyümesi, (ii) FAVÖK marjı %8,0 (TFRS16 etkisi dahil), (iii) yaklaşık 170 yeni mağaza açılışı, (iv) yaklaşık 600 milyon TL yatırım harcaması.

Kaynak: Deniz Yatırım Günlük Bülten