Meksa Yatırım Haftalık Hisse Önerileri – (28 Aralık 2020 – 1 Ocak 2021)

Borsada çıkış hareketi devam ediyor. Döviz kurlarında kar satışları sürerken gösterge tahvil faiz oranları yata seyrediyor.

Yılın son haftasına girilirken iç ve dış piyasalarda iyimserlik devam ediyor. TCMB’nin son dönemdeki piyasa dostu kararlarına yaklaşımlar olumlu. Döviz kurları gerilerken Borsa İstanbul’da terakki trendi sürüyor. TCMB’nin son dönemdeki faiz kararları ve diğer uygulamalarıyla ciddi bir politika değişikliğine gittiğini gösterdi. Faiz artışı ve parasal sıkılaştırma politikasıyla önceliğin enflasyon olduğunu göstermiş oldu. Yüksek faiz ile döviz kurları ve talebin preslanmasıyla enflasyonun düşürülmesi hedefleniyor. Sonraki aşamada beklenen gerileyen enflasyon ile faiz indirimlerinin gelmesi tabi ki. Buna karşılık yüksek faiz ile birlikte ekonomideki büyümenin zayıflaması gibi bir durum ile karşılaşılması muhtemeldir. Diğer yandan yavaşlayan ekonomi son aylarda artış eğilimindeki cari açığı aşağıya çekebilir. Cari açıktaki gerileme döviz kurları üzerindeki düşüş yönlü presyı artırabilir. Yüksek faiz ile TL’nin cazibesi artacak, yerli yabancı yatırımcıların TL’ye dönüşünün önü açılacak. Bunlar uygulanan para politikasından beklenenler arasında. Yabancı yatırımcı yönünde olasılıkler gerçekleşmeye başladı. Ancak yerli yatırımcının döviz tercihi sürüyor. Ancak sadece faiz ile sonuç alınması zor. Bu politikanın başka tedbir ve reformlarla takviyelenmesi gerekecek. Para politikaları kısa dönemli olmakla birlikte temel ekonomi ve maliye politikaları için yardımcı düzenlemelerdir. Uygulanmaya başlanan politikaların amacına ulaşması iç ekonomik dengeler kadar dış konjonktüre de bağlı olacak. Bu aşamada dış piyasalarda düşük faiz ve bol likiditeye bağlı iyimserlik devam ediyor. Dış finansman ihtiyacındaki Türkiye için dış dünyadaki bu görünüm ayrıca önemli. Reel ekonomiler hareketli bir seyir yaşarken para ve sermaye piyasalarının iyimserliği ne kadar sürdürülebilecek? Bunu 2021 yılında görebileceğiz. Aşının yetkili kurumlarca tasdiklemeının ardından uygulanmaya başlanması dış piyasalarda olumlu yönde fiyaTürk Lirasıanmaya devam ediliyor. Ayrıca hükümeTürk Lirasıerin mali yardım ve teşvik paket hazırlıkları, parasal genişlemenin devamı iyimserliği takviyeliyor. Borsaların 2020 yılında önemli primler yapmasına rağmen çok ciddi kâr satışları gelmemesi yükseklik korkusunu da beraberinde getiriyor. Fakat borsalar halen “alternatifsizlik” avantajını kullanmaya devam ediyor. Yeni en yüksek düzeylar deneyen Borsa İstanbul’da da benzer görünüm hakim. Ancak, yeni gündem ve olasılık ihtiyacındaki borsalarda çıkış trendleri sürmekle birlikte olumlu fiyaTürk Lirasıamaların belli ölçüde yapılmış olmasına bağlı olarak yorgunluk emareleri görülebilir.

Endekste çıkış trendi devam ediyor. İlk takviyeler 1.400-1.385 düzeylerinde. Bu düzey kısa dönem için öne çıkabilir. Sonraki takviyeler 1.370-1.350 düzeylerinde. İlk dirençler ise 1.450- 1.500 düzeylerinde. Bu düzeylerde kâr satışları görülebilir. Çıkışın devamı için bu düzeynin üzerinde kalınması önemli olacak. Sonraki dirençler 1.555-1.600 düzeylerinde. Endekste terakki denemeleri kâr satışlarıyla karşılaşabilir.

Kaynak: Meksa Yatırım Haftalık Bülten

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir