Meksa Yatırım Haftalık Hisse Önerileri – (8-12 Şubat 2021)

Borsada reaksiyon direnç düzeylerini henüz geçebilmiş değil. Gösterge tahvil faiz oranlarında ise yatay seyir döviz kurlarında ise düşüş eğilimleri korunuyor.

Piyasalarda düşük faiz ve bol likiditeye bağlı olumlu hava devam ediyor. İyimserliğin en belirgin olduğu yatırım araçlarının başında borsalar geliyor. Son olarak ABD’nin yeni başkanı Joe Biden’in açıkladığı 1.9 trilyon dolarlık mali teşvik paketi borsalardaki çıkışa yeniden ivme kazandırdı. Dış borsalardaki terakki doğal olarak iç piyasalara da yansıyor. Borsa İstanbul, geçtiğimiz günlerde görülen kâr satışlarıyla uzaklaştığı zirve düzeysine tekrar yaklaşmaya başladı. Döviz kurlarında devam eden düşüş eğilimi bu görünüme takviye verdi. Gösterge tahvil faizi de yüzde 15 düzeysinin altında yatay seyrini koruyor. Borsacı deyimiyle “yatırımcının en iyi dostu olan trend” olduğuna göre trendler korunuyor. Çıkış trendinin doksan dereceye yaklaşan açısı ve süresini dikkate aldığımızda zirve düzeylerine yaklaştıkça kâr satış denemelerini normal karşılamak gerekir. Ancak aynı zamanda dikkaTürk Lirasıe izlenmesi gereken bir durum olduğunun notunu da düşmek lazım. Olumlu gelişmelerin belli ölçüde fiyaTürk Lirasıanması yanında teşvik pakeTürk Lirasıeri dışında piyasaları taşıyacak yeni olasılık ve gündem oluşturmakta zorluk yaşanıyor. Reel ekonomiler salgın hastalık nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşarken borsaları bu noktaya taşıyan ana etkenlerden birinin “alternatifsizlik” olduğu bilinen bir durum. Türkiye özelinde bakılacak olunursa yüksek faiz henüz borsa için ciddi bir alternatif oluşturmuş görülmüyor. Hisse seneTürk Lirasıerindeki getiriler bu aşamada daha yüksek. TCMB’nin yüksek faiz ve parasal sıkılaştırma politikasına piyasaların yaklaşımı ve tepkisi olumlu. Bu durum döviz kurlarında olduğu kadar Borsa İstanbul’da da kendini hissettiriyor. Yükselen faiz oranları enflasyon karşısında artı faiz sunmakla birlikte TL’ye cazibe kazandırmaya başlamış görülüyor. 29 Ocak haftasında bankalardaki döviz mevduaTürk Lirasıarında görülen bir milyar dolarlık çözülme bu yönde bir sinyal olarak alınabilir. Sıcak para girişleri yanında döviz mevduatındaki azalma ile birlikte döviz kurlarındaki düşüşün ivme kazanması kayda değer bir durum. Ancak devamının gelmesi gerekecek. Döviz kurlarında daha sürekli düşüşler için döviz mevduatındaki çözülme bir hafta ile sınırlı kalmamalı. Bir diğer gelişme yine aynı hafta yurtdışı yerleşiklerin 493 milyon dolarlık hisse satışına karşılık tahvil bonoda (DİBS) 418 milyon dolarlık alım yapmaları faizdeki terakkiin yansımaları olarak görülebilir. Ocak ayı enflasyonu olasılıklerin biraz üzerinde gerçekleşti. Döviz kurlarındaki sakin seyri de dikkate aldığımızda bu durum TCMB’nin faiz kararını etkilemesi zor. Döviz kurlarındaki düşüş ve uygulanan parasal sıkılaştırma henüz enflasyon üzerinde etkisini göstermiş değil. Kısa bir kâr satışının ardından ABD ve Almanya borsaları başta olmak üzere dış borsalar tekrar zirve düzeylerini test ediyor. Borsa İstanbul için yeni zirve oluşumları için dış borsalar referans olmaya devam edecek. Piyasalarda olumlu hava korunuyor.

Endekste çıkış hareketi devam ediyor. İlk takviyeler 1.510-1.500 düzeylerinde. Bu düzeynin üzerinde çıkış trendi korunabilir. Aksi takdirde sonraki takviye noktaları 1.400 ve 1.350 düzeylerinde. İlk dirençler ise 1.550 ve 1.580 düzeylerinde. 1.580 zirve olması açısından daha önemli. Bu düzeylere harekeTürk Lirasıenmelerde kâr satışları görülebilir. Sonraki direnç ise 1.600 düzeysinde görülüyor. Endekste kâr satış denemelerine rağmen çıkış hareketi gücünü koruyor.

Kaynak: Meksa Yatırım Haftalık Bülten