Akbank Hisse Önerisi / Dinamik Menkul – (29.04.2021)

Öneri: AL

Hisse Fiyatı, TL 4,85
Hedef Hisse Fiyatı, TL 7,10
Yükselme Potansiyeli 46%

Akbank için 9,10 TL olan hedef fiyatımızı 7,10 TL olarak revize ederek AL önerimizi korumaktayız. Akbank 1Ç21 konsolide olmayan finansallarında 2,027 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın karı bir önceki döneme göre %10 geçen yılın aynı dönemine göre ise %55 artarken dönemsel özsermaye karlılığı %12.9 olarak gerçekleşti. Açıklanan net kar 1,859 milyon TL’lik piyasa olasılıksinin üzerinde gerçekleşti.

– Akbank 1Ç21 konsolide olmayan finansallarında 2,027 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın karı bir önceki döneme göre %10 geçen yılın aynı dönemine göre ise %55 artarken dönemsel özsermaye karlılığı % 12.9 olarak gerçekleşti. Açıklanan net kar 1,859 milyon TL’lik piyasa olasılıksinin üzerinde gerçekleşti.  Akbank için AL önerimizi 7.10 TL hedef fiyatımızı koruyoruz. 2021 tahminlerimize göre 0.37x F/DD ve 3.73x F/K çarpanları ile işlem gören Akbank hisselerinin önemli bir getiri sunduğu görüşündeyiz. Bankanın güçlü sermaye oranlarının (SYR:%21.1 ve Çekirdek SYR:%18.0), yüksek karşılık oranlarının (Grup 2 ve 3 krediler için sırasıyla %16.8 ve %63.7) ve 1.15 milyar TL serbest karşılık tutarının olası riskleri önemli ölçüde karşıladığını düşünüyoruz.

– %3.5 TL kredi büyümesi. Bireysel kredilerdeki büyümenin daha ön planda olduğu göze çarpıyor. Bireysel tarafta düşük baz etkisi ile taşıt kredileri %43.5 gibi yüksek hızlı bir çeyreksel büyüme kaydederken, kredi kartı kredileri de %7.3 artmıştır. Konut ve genel amaçlı tüketici kredileri ise sırası ile %11.0 ve %10.3 artış kaydetmiştir. Kurumsal TL ve YP krediler ise daha yatay bir performans sergilemiştir.

– Vadesiz mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı 40 baz puan kadar gerilemiştir. TL mevduat faiz oranlarındaki terakkie bağlı olarak vadesiz mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı %31.9’a gerilemiştir. 2021 içerisinde sınırlı da olsa gerilemenin devam edebileceği görüşündeyiz. Toplamda mevduatın krediye dönüşüm oranı %83.0 ile oldukça düşük bir düzeydedir (TL tarafta %137.6). Güçlü SYR ile birlikte değerlendirildiğinde yılın ikinci yarısında Akbank’ın sektörün üzerinde bir kredi büyüme oranı yakalayabileceğini düşünüyoruz.

– Marj daralması 140 bps. TL mevduat ve TÜFE’ye Bist100li bonolar net faiz marjı üzerine olumsuz etki yaparken, swap kullanımı bu etkiyi çok az da olsa sınırlamıştır. Yıl geneli için Akbank sene başında beklediği net faiz marjı daralmasının mevcut koşullarda biraz daha genişleyebileceğini düşünse de, 2Ç21’de çok sınırlı bir iyileşme olabileceğini beklemektedir. TL kredilerin yukarı yönlü fiyaTürk Lirasıaması ile birlikte 3Ç21’den itibaren daha olumlu bir marj görünümü bekliyoruz. Bununla birlikte bankanın TÜFE’ye Bist100li bonoları %11 ile değerliyor olması da yılın kalan kısmında enflasyondaki terakki nedeniyle net faiz gelirine olumlu bir katkı sağlayabilir. Beklentimiz swap sonrası 2021 yılında 40 baz puanlık bir gerileme olabileceği yönündedir.

– Takipteki kredi oranı 40 bps düşerek %6.4 olmuştur. Bu dönemde takipten tahsilat, takibe alınan tutarın üzerinde gerçekleşmiştir. Grup 2 kredilerin toplam içerisindeki payı ise bir önceki döneme göre hemen hemen hiç değişmeden %10.5% olarak gerçekleşmiştir. Yeniden yapılandırılan kredilerin oranı ise 40 baz puan artış ile %7.9 olmuştur. Herhangi bir aktiften silme/takipten satış olmadığı varsayımı altında takipteki kredi oranının 2021 yılında 50 bps kadar artmasını öngörüyoruz (% 7.3). Banka önemli ölçüde karşılık ayırmış olduğu için 2020 yılında %2.7 olarak hesapladığımız kredi risk maliyeti oranının ise 2021 yılında 40 bps kadar azalarak %2.3 düzeysinde olmasını öngörmekteyiz.

– Faiz dışı net gelirler olasılıkmizden daha iyi. Bankacılık hizmet gelirleri regülasyon değişikliği ve pandemi etkisi ile 2020 yılında %16.6 daralmıştı. 1Ç21’de ise yıllık artış %9.1 olarak gerçekleşti. Yılın kalan kısmında düşük baz etkisinden dolayı artış hızı yükselebilir. 1Ç21’de yıllık bazda %0.7 artan faaliyet giderleri de 2021 tüm yıl için %14.9 olan olasılıkmize göre daha olumlu gelişebilir.

Kaynak: Dinamik Menkul