Akbank Hisse Önerisi / Şeker Yatırım – (20.01.2021)

Yıllık bazda en yüksek kar artışı

Akbank (AL, Hedef: 9.20 TL)
Getiri Potansiyeli: 33%

Akbank için etkin bilanço yönetimi, rakiplerine göre kısa aktif-pasif vade farkı, güçlü sermaye tamponu, dengeli kredi tahvilü, düşük kaldıraç oranı, ihtiyaTürk Lirasıı karşılık politikası ve etkin maliyet yönetimini gözönünde bulundurarak AL olan önerimizi koruyoruz.

Güçlü sermaye tabanı. Sermaye yeterlilik oranı %23 düzeysinde olup sektör yaklaşıksının üzerindedir ve takip ettiğimiz bankalar arasındaki en yüksek düzeydir. Banka güçlü sermaye tabanı ile piyasa paylarını yeniden kazanmak için elsonuçşli bir konumdadır.

2021 yılında özel mevduat bankaları arasında en yüksek kar artışını Akbank için modelliyoruz. Bankanın net karının 2021 yılında 2020 yılına göre %51 artmasını modelliyoruz. Sermaye maliyetinde gerçekleştirdiğimiz 100 baz puan indirim sonrası 7,00 TL olan hedef fiyatımızı 9,20 TL olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %33 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse 2021 tahmini 3,9x F/K (Benzerlerine göre %1 primli) ve 0,5x F/DD çarpanlarıyla işlem görmektedir. 2021 tahmini özkaynak karlılığı ise %14,3’dür. Banka yönetimi 2021 yılı için orta %10’lu düzeyde özkaynak karlılığı modellemektedir. Primli değerleme çarpanlarının yerinde olduğunu düşünmekteyiz.

Artan kaldıraç ile büyüme stratejisi. 2021 yılında bankanın TL kredilerinde %17 büyüme, YP kredilerde ise hafif daralma bekliyoruz. (Bütçe: TL: 20%, YP: Sabit).

Aktif-pasif vade farkı rakiplerinden kısa olan ve güçlü vadesiz mevduat tabanına sahip olan Akbank yüksek faiz ortamında rakiplerine göre daha avantajlı gözükmektedir. Proaktif menkul kıymet porföy yönetimi stratejisinin marj gelişimini olumlu etkilemesini öngörüyoruz. Vadesiz mevduaTürk Lirasıarın toplam mevduaTürk Lirasıar içindeki ağırlığı %33 düzeysinde yüksek olup marjların korunmasında avantaj sağlayacaktır. 2021 yılında bankanın düzeltilmiş net faiz marjında sınırlı 42 baz puan daralma bekliyoruz. (Bütçe: 20-30 bp).

Ücret ve komisyon gelirlerinde dijital bankacılık ve ödeme sistemlerinin etkisiyle toparlanma. 2020 yılındaki zayıflamanın ardından ücret ve komisyon gelirlerinde 2021 yılında %14,5 düzeysinde güçlü sbir artış modelliyoruz.

Kredi riski maliyetinde toparlanma. Toplam kredilerin bilançodaki ağırlığı %52 düzeysinde olup benzer banka yaklaşıksı olan % 61 düzeysinin altındadır ve aktif kalitesinin korunmasında avantaj oluşturmaktadır. Kredi riski maliyetinin (net) 2021 yıl sonunda 230 baz puan düzeysine gerilemesini modelliyoruz. (Bütçe: <200 baz puan)

Beklentimizden yüksek sorunlu kredi oluşumu ve fonlama maliyeTürk Lirasıeri hisse performansında olumsuz etki yapabilir.

Kaynak: Şeker Yatırım 2021 Strateji Raporu