Akbank Hisse Önerisi / Şeker Yatırım – (29.04.2021)

Tavsiye: AL

Kapanış fiyatı (TL) 4,85
Hedef fiyat (TL) 8.05
Artış potansiyeli (%) 66%
Önceki Tavsiye AL
Önceki hedef fiyat (TL) 9.20

Akbank 1Ç21 solo finansal sonuçlarında olasılıklerin üzerinde 2,027 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %10 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,738 milyon TL olan tahminimizin ve 1,859 milyon TL olan piyasa olasılıksinin %17 ve %9 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 3 aylık karı geçen yıla göre %55 artarak %13,5 oranında yaklaşık özkaynak karlılığına işaret etmektedir.

Beklentilerden iyi gelen ücret ve komisyon gelirleri, diğer bankacılık gelirleri, ticari kar ve faaliyet giderleri ile olasılıkmizden yüksek gelen karşılıklar sebebiyle bankanın net kar rakamı olasılıklerimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Efektif vergi oranı 1Ç21’de bizim %20 olasılıkmizin altında ve %17 düzeysinde gerçekleşmiştir.

2Ç21’den itibaren geçerli olmak üzere, kurumlar vergisi oranı, 2021 yılı için %20’den %25’e yükseltilecektir ve bu değişikliğin özkaynak karlılığında 80 baz puana kadar bir etki yaratması beklenmektedir.

Marjlarda önemli ölçüde gerileme, net ücret ve komisyon gelirlerinde güçlü toparlanma, tüketici kredilerinde devam eden pazar payı artışı, sektör üstü TL mevduat artışı, tahsilaTürk Lirasıarda devam eden güçlü performans ve kredi karşılık oranlarında artış çeyreğin ana unsurlarıdır.

1Ç21 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde hafif pozitif bir etki bekliyoruz. Banka 2021 bütçesinde değişikliğe gitmemiştir.

Makro tahminlerde yapılan revizyonlar: TÜFE: %14 (Önceki: 11- %11,5), Büyüme: %4,5 (Önceki: %4). TL kredilerde %20 büyüme ve net faiz marjında 20baz puan daralma olasılıkleri için aşağı yönlü risk, ücret ve komisyon gelirleri (Yüksek %10 büyüme) bütçesi için ise yukarı yönlü risk bulunmaktadır. Ancak Tüfe Bist100li tahvil gelirleri marjlar için aşağı yönlü risk olasılığını azaltabilir. Yılın ikinci yarısında kademeli faiz indirimleri ile politika faizinin %14 (Öncesi: %13) düzeysinin üzerinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Makro tahminlerimizdeki değiklikler, kurumlar vergisi oranlarındaki artış ve sermaye maliyeti oranımızı 200 baz puan artırarak %15,5’e yükseltmemiz sebebiyle 9,20 TL olan hedef fiyatımızı 8,05 TL olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %66 artış potansiyeli bulunmaktadır. “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2021T 3,0x F/K ve 0,4x F/DD çarpanlarıyla ve %12,7 yaklaşık özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.

Net ücret ve komisyon gelirlerinde gözle görülür artış. 4Ç20’deki zayıf performansın ardından ücret ve komisyon gelirleri çeyreksel bazda %42, yıllık bazda ise %9 artmıştır.

Kaynak: Şeker Yatırım