Akbank Hisse Önerisi / Vakıf Yatırım – (29.04.2021)

Kısa Vadeli Öneri: Endeksin Üzerinde Getiri

Kapanış Fiyatı (TL) 4,85
Hedef Fiyat (TL) 7,56
Uzun Vadeli Öneri: AL

Beklentilerin hafif üzerinde net kar (=)

Akbank, 2021 yılı ilk çeyrek için olasılıkmizin %7,7 ve piyasa olasılıksinin ise %9,0 üzerinde 2,03 mlr TL (ç/ç:+%9,7, y/y:+%54,7) net kar açıkladı. Bu dönemde bankanın özkaynak karlılık oranı çeyreksel 0,8 puan artarak %11,5’e ulaşırken, net risk maliyeti ise %2,5’ten %1,1 düzeyine geriledi. Ayrıca Akbank’ın 1Ç21’de TL kredi hacmi tüketici segmenti öncülüğünde çeyreksel %3,4 büyüme gösterdi. Akbank için hedef fiyatımızı 8,83 TL’den 7,56 TL’ye revize ederken, kısa sürelili “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun sürelili “AL” tavsiyelerimizi sürdürüyoruz.

• TL mevduat hacmi %9,9 ile güçlü artış gösterdi – Akbank’ın 2021 yılı ilk çeyrekte TL mevduat hacmi 2020 yılsonuna göre %9,9 artarken, YP mevduat ise dolar bazında %8,5 düşüş kaydetti. Bu dönemde vadesiz mevduatın toplam mevduaTürk Lirasıara oranı %31,0 ile değişim göstermedi. Öte yandan, Akbank’ın 1Ç21’de TL kredi hacmi tüketici segmenti öncülüğünde bir önceki çeyreğe göre %3,4 büyüme gösterirken, YP kredileri ise yatay seyretti. Aktif kalitesine bakıldığında ise, intikallerin azalması ve güçlü tahsilat performansı sonucunda bankanın 1Ç’de takipteki krediler oranı %6,8’den %6,4’e gerilerken, takipteki krediler karşılık oranı ise 1,3 puan artarak %63,7’ye çıktı. Diğer yandan, Akbank’ın 2020 sonunda %20,7 olan konsolide sermaye yeterlilik rasyosu (BDDK düzenlemeleri dahil) 1Ç21’de %20,0 düzeyine geriledi. Bu dönemde gerçekleşen 532 mn TL’lik temettü ödemesinin SYR üzerinde olumsuz etkisi 16 bp’dır.

• Net faiz marjı 170 bp gerilerken, komisyon gelirleri %41,7 arttı – Banka’nın 1Ç’de artan fonlama maliyeTürk Lirasıeri nedeniyle swap dahil net faiz gelirleri çeyreksel %33,4 düşüş göstererek 2,4 mlr TL ile olasılıkmizin %18,0 altında gerçekleşirken, net faiz marjı da 170 bp geriledi. Bu dönemde bankanın TÜFEX gelirleri çeyreksel %32,0 azalırken, yükselen swap maliyeTürk Lirasıerine karşın azalan kullanım ile swap giderleri %10,0 düşüş gösterdi. Ayrıca 1Ç’de bankanın komisyon gelirleri bir önceki çeyreğe göre %41,7, yıllık bazda %9,1 oranında artış göstermesinin yanı sıra hazine işlemlerinden elde ettiği gelir (ç/ç:+%88,9), bankanın çekirdek gelirleri için takviyeleyici oldu. Bununla birlikte, kur etkisi hariç net karşılık giderlerinin de çeyreksel %19,4 gerilemesi, net kara terakki getiren faktörler arasındadır.

• Değerleme ve öneri – Banka yönetimi 2021 yılı olasılıklerinde değişikliğe gitmezken, kurumlar vergisi oranının %25’e çıkarılmasının özkaynak karlılık oranı tahmini üzerinde 80 bp’ye kadar olumsuz etkisinin olabileceğini belirtti. Net faiz marjı olasılıkmizde yaptığımız aşağı yönlü revizyon ve kurumlar vergisi oranındaki değişiklikleri göz önünde bulundurarak, Akbank için 2021 yılı net kar tahminimizi 8,2 mlr TL’den 7,6 mlr TL’ye güncelliyoruz. Ayrıca banka için hedef fiyatımızı 8,83 TL’den 7,56 TL’ye revize ederken, kısa sürelili “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun sürelili “AL” tavsiyelerimizi sürdürüyoruz. Banka hisseleri son bir ayda BİST100 Bist100ine göre %2,5, bankacılık Bist100ine göre %2,8 pozitif ayrıştı.

Kaynak: Vakıf Yatırım