Akbank Hisse Önerisi / Yatırım Finansman – (7.01.2021)

AKBNK: 2021 Beklentileri ve Tavsiye Revizyonu

İyileşme öncesi kısa sürelili kar pressı

Tavsiye Endekse Paralel Getiri
Hedef Fiyat 8.35
Hisse Fiyatı (06/01/2021) 7.36
Getiri Potansiyeli 13%

Yılın ikinci yarısına sarkan özkaynak karlılığı iyileşmesi

TL fonlama maliyeTürk Lirasıerindeki artış sebebiyle 4Ç20 net faiz marjındaki pres hariç, Akbank 2020 olasılıklerini değiştirmedi. Devam eden mevduat maliyeti artışlarıyla 1Ç21’de de net faiz marjının daralacağı 2Ç21’den itibaren ise iyileşmenin başlayacağı öngörülüyor. Burada temel varsayım Nisan’da %16 ile zirveye ulaşıp yıl sonunda %11’e gerilemesi beklenen enflasyona karşın TCMB’nin politika faiz oranının sabit kaldıktan sonra Temmuz’dan itibaren kademeli bir şekilde %13’e gerilemesi. Geçen senenin görece düşük bazından sonra 2021’de %20 TL kredi büyümesi bekleniyor. Komisyon gelirlerinde yüksek çift haneli büyüme ve faaliyet giderlerinde enflasyonun üzerinde orta çift haneli artış tahmin ediliyor. Yönetim geçen seneki kayda değer artışın ardından 2021’de net risk maliyetinde 200bp’nin altına gerileme öngörüyor (2020 olasılıksi 250-300bp). Böylelikle, özkaynak karlılığının geçen seneki düşük çift haneden orta çift haneye yükselmesi hedefleniyor.

2021 senaryomuz Banka olasılıkleri ve piyasa tahminlerine paralel

Türk bankaları arasında Akbank’ın risklere karşı iyi durum almasını sağlayan bir dizi güçlü özelliği var. İlk olarak, Akbank’ın geçen sene göreceli düşük büyümesi sonucu olarak oluşan baz etkisi ve yüksek sermayesi (9A20 itibariyle %17,6 SYR, %14,8 Ana SYR, 19,9mlrTL sermaye fazlası) bu sene büyüme sırasında gittikçe yükselen faiz ve rekabet düzeysi gözlemlediğimiz TL mevduat piyasasında Banka’ya esneklik sağlıyor. Ancak, enflasyon trendi ve TCMB kararları risk oluşturmaya devam ediyor. Düşük enflasyon, dolarizasyon eğiliminde geriye dönüş ve rezervleri artırma hedefleri göz önüne alındığında Akbank’ın baz senaryosuna karşılık gelebilecek ilave faiz artışları net faiz marjı üzerinde risk oluşturmaya devam ediyor. Banka’nın tahminine paralel, 2021’de net risk maliyetinde gerileme beklesek de, daha yüksek faiz oranlarıyla yapılandırılan ve refinanse edilen ticari kredilerin oluşturduğu risklerin altını çiziyoruz. Bahsettiğimiz dinamiklerle, 2021 net kar olasılıkmizi Bloomberg piyasa olasılıksine paralel 7,7mlrTL’de koruyoruz (%12-13 özkaynak karlılığı).

Hedef Fiyatımızı 7,1TL’den 8,35TL’ye yükseltiyoruz

Değerlememiz %14,2 (önceki %13) sürdürülebilir özsermaye karlılığı, 0,62x hedef PD/DD %14 risksiz getiri oranı ve %5 hisse risk primi (değişmedi) varsayımlarına dayanmaktadır. Enflasyonda ve uzun sürelili faiz oranlarında beklenenden hızlı düşüş hisse maliyetinde düşüşe ve hedef PD//DD’de artışa neden olacağı için hedef fiyatımız üzerinde yukarı yönlü risk oluşturuyor. Buna karşın, yüksek düzeyde seyreden TL faiz oranları (halen mevduatta %17-18) sermaye maliyetini özsermaye karlılığının oldukça üzerinde tutmaya devam ediyor.

%13 yukarı potansiyeliyle Endekse Paralel Getiri

Akbank sektör yaklaşıklarının (0,48x ve 4,1x) üzerinde 2021T 0,56x PD/DD ve 4,9x F/K ile işlem görmektedir. 2020’deki düşük büyüme, talep ile nakit akışındaki daralma ve faiz artışı ile özkaynak karlılığındaki iyileşme 2021’in ikinci yarısına ertelendi. Ancak, artan risk iştahı ve piyasa olasılıklerini karşılayan politikalarla banka çarpanları iyileşti. Akbank hisseleri Ekim’den bu yana %53 değer kazandı. Düşen getiri potansiyelini göz önüne alarak bu noktada tavsiyemizi değişitiriyoruz.

Kaynak: Yatırım Finansman