Akbank Hisse Önerisi / Ziraat Yatırım – (29.04.2021)

Akbank 1Ç2021 Sonuçları (AKBNK, Öneri: AL, HF: 8,60TL)

Öneri : “AL”
Kapanış Fiyatı: 4,85 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 8,60TL

Akbank’ın 1Ç2021’deki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %9,7 oranında artarak 2.027mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim olasılıkmiz olan 1.826mn TL’nin, hem de piyasa olasılıksi olan 1.859mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Beklentimizdeki sapmada ticari kar ve diğer faaliyet gelirlerinin olasılıkmizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur.

İlk çeyrekteki kredi – mevduat makasındaki daralmanın devam etmesi ve TÜFE Bist100lilerden elde edilen gelirlerin, enflasyon tahminindeki güncellemeye bağlı olarak çeyreksel bazda 514mn TL düşerek 1.088mn TL’ye gerilemesi ile birlikte net faiz gelirleri %26,4 oranında daralarak 3.850mn TL olmuştur. Diğer yandan, net ücret ve komisyon gelirlerinin çeyreksel bazda LYY’den elde edilen gelirin de katkısıyla %41,7 oranında artarak 1.228mn TL’ye yükselmesi ve 620mn TL net ticari kar elde edilmesi (yüksek swap maliyeTürk Lirasıerine karşın swap kullanımındaki gerilemeye bağlı olarak swap gideri 155mn TL azalarak 1.411mn TL olurken, LYY kaynaklı korunmaya bağlı kurlardaki artışın etkisiyle 1.105mn TL gelir yazılmıştır), net faiz gelirlerindeki düşüşü telafi etmiştir. Karşılık giderleri ise kur kaynaklı LYY gerçeğe uygun değer farkının da (1.203mn TL gider) etkisiyle %145 oranında artarak 2.384mn TL’ye yükselerek karın daha yüksek gelmesini engellemiştir. Diğer taraftan, operasyonel giderler %4 oranında azalarak 1.965mn TL’ye gerilemiştir.

Akbank’ın ilk çeyrekteki Net Faiz Marjı (swap hariç) mevduaTürk Lirasıarın 51 baz puan, TÜFE Bist100lilerin ise 71 baz puan olumsuz etkisiyle 144 baz azalarak %3,54’ye düşmüştür. Kredi faizlerindeki artış 30 baz puan pozitif etki yapmıştır. Öte yandan, Banka’nın özsermaye ve aktif karlılığı ise sırasıyla %12,9 ve %1,7 oranında gerçekleşerek bir önceki çeyreğin üzerinde gerçekleşmiştir. Banka, kurumlar vergisinin 5 puan artarak %25’ye yükseltilmesinin özsermaye karlılığında 80 baz puanlık negatif bir etki yapabileceğini belirtmiştir.

Akbank’ın hedef hisse fiyatını, risksiz faiz oranının %13’ten %15 düzeysine yükseltilmesi ile tahminlerde yapmış olduğumuz değişiklikler ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak 10,30TL’den 8,60TL’ye indiriyoruz. Akbank için daha önceki “AL” önerimizi ise koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım