Alarko Holding Hisse Önerisi / Tacirler Yatırım – (15.09.2020)

Gözden kaçan değer

Tavsiye: AL
Pay fiyatı (14 Eylül 2020): 5.14 TL
Hedef fiyat: 7.90 TL
Getiri potansiyeli: %54

Alarko Holding’i Türk hisse seneTürk Lirasıeri kapsamında büyük potansiyeli yüksek ve değer odaklı bir şirket olarak konumlandırıyoruz. Alarko Holding’in güçlü faaliyet özelliklerinin ve değerlemesinin yatırımcılar tarafından göz ardı edildiğini düşünüyoruz. Güçlü faaliyet performansı ve fonlama tabanındaki optimizasyonunun şirket için önemli değer yaratan unsurlar olduklarını savunuyoruz. Mevcut operasyonlarını ve cari değerlemesini göz önüne aldığımızda yatırımcıların Alarko Holding’i gerçek değerinin altında değerlediklerini düşünüyoruz. Dolayısıyla, Alarko Holding’i 7,90 TL hedef fiyaTürk Lirasıa ve “AL” tavsiyesi ile araştırma kapsamına alıyoruz.

Şirket başarılı bir şekilde önemli bir enerji sektörü oyuncusu oldu. Alarko Holding değişik alanlarda faaliyet gösteren bir holding yapısından enerji sektöründe önemli bir oyuncu olma dönüşümünü başardı. Bu dönüşümü gerçekleştirirken MEDAŞ satın alması ve Karabiga santralinin 2017 yılı sonunda devreye girmesi de önemli rol oynadı. Mevcut durumda, Alarko Holding’in elektrik üretim kapasitesi 1.539 MW olup, Türkiye üretim kapasitesinin %2’sini oluşturmaktadır. 1Y20 itibariyle, enerji bölümü kombine cironun %87’sini ve kombine FAVÖK’ün %88’sini oluşturdu.

Enerji varlıklarının Alarko Enerji altına transfer edilmesini olumlu olarak algılıyoruz – Her ne kadar söz konusu işlem holding içi nakit olmayan ve kısmi bölünme yoluyla yapılacak bir işlem olsa da, söz konu işlemin enerji varlıklarının görünürlüğüne ve dolayısıyla Alarko Holding’in değerine olumlu katkı yapmasını bekliyoruz.

Fonlama tabanı optimizasyonu değer yaratacak – Enerji varlıklarının döviz bazlı borçlarından kaynaklanan kur farkı giderlerinin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla Alarko Holding Karabiga Santrali’nin yarattığı nakit akımlarını ve Meram Perakende ile Karabiga Santrali arasındaki nakit akışını optimize ederek döviz borçlarını azalttı. Böylelikle, TL kredilerin kombine borçlar içindeki payı 2019 yıl sonu düzeysi olan %2’den Temmuz 2020’de %26’ya yükseldi. Kömür fiyaTürk Lirasıarı ve USD/TL paritesine yönelik hedging ürünleri yanı sıra söz konusu işlem kurdaki oynaklığın net kar üzerindeki etkisini azaltacak ve daha sürdürülebilir net kar yaratımını sağlayacaktır.

İnşaat taahhüt bölümünde yurtdışı projelere odaklanıldı – Son beş yıl içerisinde, Alsim Türkiye dışında projelere odaklandı ve devam eden işler tahvilünü yaklaşık %100 büyüterek 1Y20 itibariyle 1,2 milyar ABD Doları’na yükseltti. Küresel ekonomilerdeki yavaş büyümeye bağlı olarak devam eden işler tahvilünde ciddi artışlar olmasını öngörmüyoruz ve 2023 yılında 1 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmesini bekliyoruz.

Cazip değerleme – Alarko Holding’i net aktif değeri metodu ile değerliyoruz. Modelimizde %60 net aktif değeri iskontosu kullanıyoruz. Şirket için 12 aylık hedef fiyatı 7,90 TL olarak belirliyoruz.

Kaynak: Tacirler Yatırım


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir