Alarko Holding Hisse Önerisi / Tacirler Yatırım – (6.01.2021)

Yeni tarife parametrelerine bağlı olarak hedef fiyatımızı yükseltiyoruz

Tavsiye: AL
Kapanış Fiyatı
Hedef fiyat TL 12.00

Getiri potansiyeli %33

Yeni elektrik tarife dönemi parametrelerinin Meram’ın daha yüksek nakit akışları yaratacağını ve bunun henüz yatırımcılar tarafından tam olarak hisse senedi fiyatına yansıtılmadığını düşünüyoruz. Buna istinaden, Alarko Holding ile ilgili olumlu görüşümüzü yineliyor, 12 aylık hedef fiyatımızı 7,90 TL’den 12,00 TL’ye yükseltiyor ve AL tavsiyemizi muhafaza ediyoruz.

Meram’da güçlü bir faaliyet performansı gerçekleşmesini öngörüyoruz Yeni elektrik tarife dönemine (2021–2025) ait parametrelerin Meram’ın faaliyet gelirlerine dağıtım tarafında çok daha fazla katkı sağlamasını ve perakende dağıtım tarafında ise şirketin perakende satış marjlarındaki değişiklikten olumlu yönde etkilenmesini ve de daha yüksek faaliyet gelirleri kaydetmesini bekliyoruz.

Elektrik üretimi bölümünün zorluklara rağmen iyi sonuçlar açıklamasını bekliyoruz – Türkiye’deki normalden daha az gerçekleşen yağışlardan kaynaklanan kuraklığın hidroelektrik santrallerin üretim miktarını azaltacağını ve meydana gelecek üretim açığını telafi etmek amacıyla doğal gaz santrallerin devreye girmesini bekliyoruz. Doğalgaz santrallerinin işletme maliyeTürk Lirasıerinin hidroelektrik santrallerine göre daha yüksek olmasından ötürü spot elektrik fiyaTürk Lirasıarında yukarı yönlü riskler oluşabileceğini düşünüyoruz. Kuraklığın, Alarko Holding’in hidroelektrik santrallerine olan etkisine baktığımızda ise, Karakuz ve Gönen hidroelektrik santrallerinde daha düşük üretim miktarı öngörmemize rağmen, bu iki santralin toplam elektrik üretiminin içindeki payının düşük olmasından ötürü Alarko Holding’i çok etkilememesini bekliyoruz. Diğer yandan, elektrik fiyaTürk Lirasıarındaki olası artışın ise Karabiga Santrali’nin faaliyet performansını olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz. Buna ek olarak, TL’deki seyre bağlı olarak Karabiga Santrali’nde 2020’de kaydedilen kur farkı giderlerinin 2021 yılında tekrarlanmayacağını bekliyoruz. Bu durumun sonucu olarak Karabiga Santrali’nin Alarko Holding’in konsolide net kârına önemli katkı sağlayacağını öngörüyoruz.

Taahhüt ve turizm faaliyeTürk Lirasıerinde toparlanma bekliyoruz – Pandeminin kontrol altına alınması ile beraber 1Y21’den başlayarak taahhüt faaliyeTürk Lirasıerinde iyileşme bekliyoruz. Ayrıca, 2021 yılında turizm faaliyeTürk Lirasıerinde çok daha iyi bir performans olmasını öngörüyoruz.

Hedef fiyatımızı yükseltiyoruz – Son gelişmeler ışığında Alarko Holding için hazırlamış olduğumuz net aktif değeri modelimizi güncelliyor ve %55 net aktif değeri iskontosu uyguluyoruz. Buna bağlı olarak, Alarko Holding için belirlemiş olduğumuz 12 aylık hedef fiyatımızı 7,90 TL’den 12,00 TL’ye yükseltiyoruz.

Kaynak: Tacirler Yatırım