Alarko Holding Hisse Önerisi / Yatırım Finansman – (1.03.2021)

Tavsiye: Endeks Üzeri Getiri

Önceki: Endeks Üzeri Getiri
Hedef Fiyat: TL14.70
Hisse Fiyatı (01-03-2021): TL10.71
Getiri potansiyeli: 37%

Net Aktif Değeri hesaplamamızı güncelleyerek hedef fiyatımızı 14,70 TL’ye yükseltiyoruz.

Alarko Holding için temel olarak enerji iş kolundaki yukarı değerleme revizyonları sonucu olarak hedef fiyatımızı 12,20 TL’den 14,70 TL’ye yükseltiyoruz. Karabiga elektrik santrali ve Meram Elektrik dağıtım şirkeTürk Lirasıerinde devam eden güçlü performans sayesinde, şirketin düzeltmiş Firma Değeri/FAVÖK çarpanını 2020 yılı için 4,6x ve 2021 yılı için 4,1x olarak tahmin ediyoruz ve halen bu çarpanların cazip olduğunu düşünüyoruz.

İştiraklerin azalan borçluluk yapısı, holding piyasa değerine olumlu yansıyor.

Enerji iştiraklerindeki Alarko Holding payına düşen net borç düzeysi 2017 sonundan 2020 yılı 3Ç dönemine kadar yaklaşık 300 milyon dolar düşüş kaydetmeyi başarmış ve 643 milyon dolar düzeysinden 342 milyon dolar düzeysine gerilemiştir. Aynı dönemde Alarko Holding piyasa değerinde 200 milyon dolar artış yaşanmıştır. Enerji iştiraklerinde güçlü nakit akışı sonucu borç düzeysinde düşüşün sürmesini, bunun da Alarko’nun hisse fiyatına olumlu yansımaya devam etmesini bekliyoruz. Şirketin azalan borçluluk oranları yanı sıra, iştirakler dahil toplam kredilerdeki TL ağırlığının da 2019 sonundaki %2 düzeysinden 3Ç’20 dönemi sonunda %21 düzeysine yükselmesi kur riskini azaltmaktadır.

Kömür santralleri doğal gaz santrallerine göre maliyet avantajını sürdürüyor.

Alarko’nun %50 iştiraki olan 1320 MW kapasiteli ithal kömür yakıTürk Lirasıı enerji santrali, 2020 yılında yaklaşık %88 ile güçlü kapasite kullanım oranlarını sürdürmüştür. İthal kömürden elektrik üretim maliyeti halen doğal gaza göre MW başına yaklaşık 10 dolar daha düşük olup, bu da yüksek kapasite ve karlılık trendini takviyelemektedir. Karabiga’nın yaklaşık 185 milyon dolar FAVÖK ürettiğini tahmin etmekteyiz. Bu iş kolu için temel riskler doğal gaz fiyaTürk Lirasıarında düşüş, kömür fiyatında artış veya kömür ithalatına yönelik olası regülasyon değişiklikleri olarak takip edilecektir.

İnşaat iş kolunda faaliyet kar marjı iyileşiyor.

Alarko Holding inşaat iş kolunda 2020 yılı 9 ayında %7 FAVÖK marjı açıklamıştı. Bu rakam şirketin önceki senelerde elde ettiği düşük marjlara kıyasla oldukça kuvveTürk Lirasıi bir iyileşmeye işaret ediyor olup, şirket 2021 ve sonrasında da %10 FAVÖK marjını hedeflediğini belirtmektedir. 2019 yılında 13 milyon TL olan inşaat iş kolundan elde edilen FAVÖK rakamının, 2021 yılında 120 mn TL ve 2021 yılında 180 milyon TL düzeysine yükselmesini tahmin ediyoruz.

Kaynak: Yatırım Finansman