Arçelik Hisse Önerisi / Gedik Yatırım – (19.04.2021)

Ucuz ve Sağlam

Öneri: AL
Fiyat (TL/hisse) 31,56
Hedef Fiyat (12A, TL/hisse) 42,36
Potansiyel Getiri %34

Arçelik Avrupa’nın ikinci büyük beyaz eşya şirketidir ve Türkiye’de beyaz eşya pazarında yaklaşık %50 ve TV pazarında yaklaşık %27 payla lider konumdadır. Bir Koç Grubu şirketi olan Arçelik, ürün ve servislerini 130’un üzerinde ülkede satmakta ve gelirlerinin yaklaşık %65’ini yurt dışından elde etmektedir. Şirket, Arctic markasıyla Romanya’da, Defy markasıyla Güney Afrika’da ve Dawlance markasıyla Pakistan’da pazar lideri konumundadır. Şirket, Beko markasıyla Avrupa solo beyaz eşya pazarının ve Doğu Avrupa, İngiltere ve Polonya beyaz eşya pazarlarının lideridir.

Şirketin gelirlerinin önümüzdeki üç yıllık süreçte yaklaşık %16 büyümesini beklemekteyiz. 2020 yılında gelirlerini %28 artıran şirketin, 2021’de %22 artışla TL49,8 milyar net satış gelirine ulaşabileceğini tahmin etmekteyiz (Arçelik’in 2021 öngörüsü: yaklaşık %20 büyüme). Önümüzdeki üç yıllık süreçte de net satış gelirlerinin yaklaşık olarak %16 artabileceğini öngörmekteyiz. Tahmin ve değerlememiz, Japon Hitachi’nin satın alınması gibi henüz tamamlanmamış inorganik büyüme fırsaTürk Lirasıarını içermemektedir.

Artış trendinde olan hammadde fiyaTürk Lirasıarının şirketin marjlarını özellikle 2Ç21’den itibaren pres altına alabileceğini düşünmekteyiz. 2021’de şirketin FAVÖK marjının yaklaşık olarak %1,5 daralarak %11 düzeysinde gerçekleşebileceğini (Arçelik’in 2021 öngörüsü: yaklaşık %11) ve FAVÖK’ün yıllık %9 artışla TL5,5 milyar olabileceğini öngörmekteyiz. %11’lik FAVÖK marjının uzun sürelide sürdürülebilir olduğu kanaatindeyiz ve üç yıllık süreçte yaklaşık FAVÖK artışının %11 düzeysinde olabileceğini öngörmekteyiz.

İNA analiziyle hesapladığımız hedef değer hisse başına TL42,36’dır ve %34 terakki potansiyeline işaret etmektedir. 10 yıllık tahmin süresi için %16 risksiz faiz oranı, %5,5 hisse senedi risk primi ve %17 düzeysindeki sermaye maliyeti varsayımlarıyla ulaştığımız TL42,36’lik hedef değer, 2021 ve 2022 yılları için sırasıyla 6,3x ve 5,3x FD/FAVÖK ve 10,8x ve 9,3x F/K çarpanlarına denk gelmektedir. Bu zımni çarpanlar da şirketin kendi tarihsel çarpanlarına ve global benzer şirkeTürk Lirasıerin çarpanlarına kıyasla iskontoludur.

Değerleme ile ilgili risk teşkil edebilecek hususlar. 1) Hammadde fiyaTürk Lirasıarındaki (metal, plastik) artış trendinin devam etmesi ve şirketin bu artışları ürün fiyaTürk Lirasıarına yansıtamaması, 2) Koronavirüs nedeniyle tedarik ve üretim kayıpları yaşanması ve/veya talebin olumsuz etkilenmesi, 3) Türkiye’de ve global ekonomilerde daralma yaşanması ve dayanıklı tüketim ürünlerine olan talebin gerilemesi, 4) Arçelik’in faaliyet gösterdiği önemli ülkelerdeki para birimlerinin zayıflaması, 5) Arçelik’in faaliyet gösterdiği pazarlarda ciddi kapasite yatırımları yapılması ve rekabetin artması.

Kaynak: Gedik Yatırım