Arçelik Hisse Önerisi / Gedik Yatırım – (27.04.2021)

Endeksin Üzerinde Getiri

Fiyat (TL/hisse) 31,58
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 42,36
Potansiyel Getiri %34

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2021/03 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %2,6 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %67,2 artışla 13 milyar TL olmuştur. FAVÖK’ü 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %0,2 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %187,7 artışla 1.9 milyar TL olmuştur. FAVÖK marjı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 36 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 608 baz puan artışla %14,5 olmuştur. Net karı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %6,08 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre net karı %327,3 artışla 1.1 milyar TL olmuştur. Net borcu 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %78,9 artışla 9.1 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 1Ç21’de 12.984 mn TL satış geliri (kons: 12.206 mn TL-Gedik: 12.357 mn TL), 1.884 mn TL FAVÖK (kons: 1.489 mn TL-Gedik: 1.511 mn TL) ve 1.093 mn TL net kar (kons: 746 mn TL-Gedik: 743 mn TL) açıklamıştır. Yurtiçi satış gelirleri yıllık %69 artışla 4,7 milyar TL olmuştur. Beyaz eşya pazarı %40 (Arçelik: +%48) ve klima pazarı %43 (Arçelik: +57) büyürken, TV pazarı %17 (Arçelik: -%2) daralmıştır. Uluslararası satış gelirleri ise %30’luk organik büyüme ve %36 kur katkısı ile yıllık %66 terakkile 8,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Uluslararası satış gelirlerinin toplam gelirler içerisindeki payı hafif azalışla %64,4’ten %63,9’a gerilemiştir. Segment bazında ise; beyaz eşya gelirleri yıllık %74 artışla 9,9 milyar TL, tüketici elektroniği %18 terakkile 1,2 milyar TL ve diğer gelirler %76 büyüme ile 1,9 milyar TL olmuştur. 1Ç21’de şirketin FAVÖK’ü TL’daki değer kaybı, fiyaTürk Lirasıama ve birim büyüme ile gelişim kaydetmiştir. Yükselen kapasite kullanımı, güçlü euro/dolar paritesi, sıkı maliyet yönetimi ve fiyaTürk Lirasıandırma sonrası FAVÖK marjı 608bp artarken, hammadde fiyaTürk Lirasıarındaki artışın olumsuz etkisi görülmüştür. Şirket, maliyet artışlarını önümüzdeki dönemde fiyaTürk Lirasıarına yansıtmazsa, hammadde fiyaTürk Lirasıarının hızlı terakki eğiliminin önümüzdeki çeyreklerde marjları düşürebileceğine inanıyoruz. Yüksek karlılık ve güçlü ciro büyümesi sonrası şirketin net karı da önemli ölçüde terakki kaydetmiştir. Şirket 2021 yılına ilişkin olasılıklerini revize etmiştir. Türkiye TL bazında yaklaşık yaklaşık %25 büyüme (önceki: +%15-20), uluslararası yabancı para bazında >%10 büyüme (önceki: >+%5) olmak üzere konsolide satış gelirlerinin >%30 artması (önceki: yaklaşık +%20), FAVÖK marjının yaklaşık %12,0 (önceki: yaklaşık %11,0) olması beklenmektedir. Yaklaşık 220 milyon euro (2020: 215 mn euro) yatırım harcaması öngörüsü önceki olasılık ile aynı tutulmuştur. Hisse son 12 aylık sonuçlere göre hisse 4,8x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Beklentilerin üzerinde açıklanan olukça güçlü finansal sonuçların ve revize 2021 yılı olasılıklerinin hisse üzerinde etkisini pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım