Arçelik Hisse Önerisi / Şeker Yatırım – (26.01.2021)

Beklentilerin oldukça üzerinde sonuçlar

AL
Hedef Fiyat: 40.50 TL
Önceki Hedef Fiyat: 40.00 TL
Yükseliş potansiyeli: %14

Arçelik, 4Ç20’de, operasyonel performansının kuvveTürk Lirasıi seyri ve net finansal giderlerindeki görece azalış ile, yıllık 4.8x ve çeyreklik %13.8 artışlarla, piyasa yaklaşık olasılıksi olan 896mn TL ve tahminimiz 809mn TL’nin oldukça üzerinde, 1,163mn TL net kar açıklamıştır. Arçelik’in satış gelirleri, faaliyet göstermekte olduğu tüm anahtar pazarlardaki talep artışı ve TL’nin değer kaybının desteğiyle, yıllık %59.4 (çeyreklik %11.7) artarak 13,335mn TL’ye ulaşmış, ve piyasa yaklaşık olasılıksi olan 12,311mn TL ve tahminimiz 12,405mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in 1,887mn TL olarak hesapladığımız FAVÖK’ü de piyasa yaklaşık olasılıksi ve tahminimiz olan 1,621mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Arçelik’in yaklaşık olasılıklerinin üzerinde açıklanan 4Ç20 finansal sonuçlarının, Şirket payları kısa dönem performansı üzerinde olumlu etkili olabileceğini düşünmekteyiz.

Satışlar hızla büyürken, FAVÖK marjı yıllık bazda 4.4 y.p. arttı – Arçelik’in yurt içi satış gelirleri, artan talep desteğiyle yıllık %63.4 artış (çeyreklik %2.9 azalış) göstermiştir. Şirket’in yurt dışı satışları da yıllık %13.1 oranında organik büyüme ile birlikte, olumlu kur etkisi ile yıllık %57.8 (çeyreklik %19.3) oranında artmıştır. Böylelikle Arçelik’in toplam satış gelirleri 4Ç20’de yıllık %59.4 (çeyreklik %11.7) artarak 13,335mn TL’ye ulaşmıştır. Şirket, 4Ç20’de yıllık 2.3x (çeyreklik %9.3) artışla hesaplamalarımıza göre 1,887mn TL FAVÖK elde etmiştir. FAVÖK marjı, artan KKO, ABD dolarının Euro ve GBP karşısındaki zayıf seyri, hammadde maliyeTürk Lirasıerinde uzun dönemli anlaşmalar nedeniyle dramatik değişiklikler olmaması ve daha yüksek bir operasyonel kaldıraç nedenleriyle yıllık 4.4 y.p. artmış, bir önceki çeyreğe kıyasla ise, faaliyet giderlerinin satış gelirlerine oranının görece olarak artmış olmasıyla 0.3 y.p azalarak hesaplamalarımıza göre %14.2 olarak gerçekleşmiştir. Arçelik’in net finansal giderleri ise, yıllık bazda %69.3 (çeyreklik %81.0) azalarak 4Ç20’de 107mn TL olarak, efektif vergi oranı ise %15.2 düzeysinde gerçekleşmiştir (4Ç19: %14.3, 3Ç20: %19.0). Böylelikle, Şirket’in net karı, kuvveTürk Lirasıi operasyonel performansı ve görece olarak azalma göstermiş olan net finansal giderleri nedeniyle yıllık 4.8x ve çeyreklik %13.8 artışlarla 1,163mn TL’ye ulaşmıştır. Şirket’in net işletme sermayesi ihtiyacının net satışlarına oranı gerilemeye devam ederek 2020 yılı sonunda %20.5 olarak tarihsel düşük bir düzeyde gerçekleşmiştir. Bunun paralelinde, net borç/FAVÖK oranı da 1.0x’a gerilemiştir (3Ç20-sonu: 1.2x).

“AL” önerimizi sürdürmekteyiz – Arçelik, 2021 yılında satış gelirlerinin TL bazında %20 oranında büyüyebileceğini, FAVÖK marjının %11.0, işletme sermaye ihtiyacı/satışlar oranının %25 ve yatırımlarının €220mn civarında gerçekleşebileceği öngörülerini paylaşmıştır. Şirket için, yakın dönem tahminlerimizi hafif revize ederek 12 aylık 40.50 TL hedef fiyata ulaşmaktayız. Arçelik payları hâlihazırda, Nisan 2021’de gerçekleşmesi planlanan Hitachi GLS’nin Japonya harici uluslararası operasyonlarının satın alımı olasılığını da dahil ettiğimiz tahminlerimize göre, 5.1x ve 13.0x 2021T FD/FAVÖK ve F/K çarpanlarıyla, yurt dışı benzerlerinin basınnı olan 11.0x ve 18.3x çarpanlarına kıyasla iskontolu işlem görmektedirler.

Kaynak: Şeker Yatırım