Arçelik Hisse Önerisi / Şeker Yatırım – (27.04.2021)

Piyasa olasılıklerinin üzerinde, kuvveTürk Lirasıi sonuçlar

AL
Hedef Fiyat: 43.70 TL
Önceki Hedef Fiyat: 40.50 TL
Yükseliş potansiyeli: %38

Arçelik, operasyonel olarak oldukça kuvveTürk Lirasıi sonuçlar elde ettiği 1Ç21’de, yıllık oldukça belirgin, %327.3 oranında artışla (çeyreklik %6.1 azalışla), piyasa yaklaşık olasılıksi olan 689mn TL’nin oldukça üzerinde, ve en yüksek tahmin olan 1,022mn TL olasılıkmizin hafif üzerinde 1,093mn TL net kar açıklamıştır. Arçelik’in 1Ç21 satış gelirleri, yıllık bazda %67.2 oranında artarak (çeyreklik %2.6 azalışla) 12,984mn TL düzeysinde, piyasa yaklaşık olasılıksi olan 11,919mn TL’nin üzerinde, ve tahminimiz 12,541mn TL paralelinde gerçekleşmiştir. Şirket’in FAVÖK’ü de, 1Ç21’de yıllık bazda %188 oranında artarak (çeyreklik %0.2 azalışla) hesaplamalarımıza göre 1,884mn TL’ye ulaşmış, ve piyasa yaklaşık olasılıksi olan 1,397mn TL’nin ve tahminimiz 1,564mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Arçelik, operasyonel olarak kuvveTürk Lirasıi açıklanan 1Ç21 sonuçları sonrasında, 2021 yılına dair olasılıklerini yukarı yönde güncellemiştir. Açıklanan sonuçların ve Şirket’in 2021 yılına dair olasılıklerindeki güncelllmelerin Şirket payları kısa dönem performansını olumlu etkileyebileceğini düşünmekteyiz.

Satış gelirleri hızla büyürken, FAVÖK marjı kuvveTürk Lirasıi seyrini sürdürmüştür – Arçelik’in yurt içi satış gelirleri, artan talep desteğiyle yıllık %69.2 artış (çeyreklik %2.9 azalış) göstermiştir. Şirket’in yurt dışı satışları da yıllık %30.0 oranında kuvveTürk Lirasıi organik büyüme ve olumlu kur etkisi ile yıllık %66.0 oranında artmış, ve çeyreklik %11.3 azalış göstermiştir. Böylelikle toplam satış gelirleri 1Ç21’de yıllık %67.2 artrarak (mevsimsellik nedeniyle çeyreklik %2.6 azalışla) 12,984mn TL’ye ulaşmıştır. Şirket, yüksek kapasite kullanımı, Euro’nun ABD doları karşısındaki kuvveTürk Lirasıi seyri ve operasyonel giderlerindeki artışın görece olarak daha yavaş gerçekleşmiş olması nedenleriyle, 1Ç21’de yıllık %188 artışla (çeyreklik %0.2 azalışla), hesaplamalarımıza göre 1,884mn TL FAVÖK elde etmiştir. FAVÖK marjı, yıllık 6.1 y.p. (çeyreklik 0.4 y.p.) artarak %14.5’a yükselmiştir. Arçelik’in net finansal giderleri, faiz giderlerinin azalmış olması ve pozitif kur etkisi ile yıllık %17.8 azalarak 388mn TL olarak gerçekleşmiş, ancak türev araçlardan artan zararlar nedeniyle çeyreklik 3.6x artış göstermiştir. Şirket’in 1Ç21 efektif vergi oranı %15.0 düzeysinde gerçekleşmiş (1Ç20: %15.9; 4Ç20: %15.2), ve net karı yıllık bazda 4.3x artarak (çeyreklik %6.3 azalışla) 1,093mn TL olarak gerçekleşmiştir. Arçelik’in 4Ç20 sonunda tarihi düşük bir düzeyde olan işletme sermayesi ihtiyacının net satışlarına oranı, üretiminin ve stoklarının artması, Türkiye satışlarının ve alacaklarının artış göstermiş olması ve kur etkisi ile, 1Ç21 sonunda %27.1’e ulaşmıştır. Şirket’in bu dönemde 1.5mlyr TL tutarında brüt nakit kar payı dağıtmış olmasıyla birlikte, net borcu yaklaşık 9.1mlyr TL’ye yükselmiştir (4Ç20 sonu: 5.1mlyr TL).

2021 olasılıklerinde yukarı yönde revizyon; “AL” önerimizi sürdürmekteyiz – Arçelik, 2021 yılında konsolide satış gelirlerinin %30’un üzerinde artış gösterebileceğini (önceki olasılık: %20), FAVÖK marjının ise %12 civarında gerçekleşebileceğini öngörmektedir (önceki olasılık: %11). Şirket, işletme sermayesi ihticacının net satışlarına oranı olasılıksini %25 ve 2021 yılı yatırım harcaması planını 220mn Euro düzeysinde korumuştur. Şirket için, tahminlerimizi revize ederek, risksiz faiz oranı varsayımımızı 200 baz puan arttırarak ve makroekonomik tahminlerimizi güncelleyerek 12 aylık 43.70 TL hedef fiyata ulaşmaktayız. Arçelik payları hâlihazırda, 1 Temmuz 2021’e kadar gerçekleşmesi planlanan Hitachi GLS’nin Japonya harici uluslararası operasyonlarının satın alımı olasılığını da dahil ettiğimiz tahminlerimize göre, 4.6x ve 6.8x 2021T FD/FAVÖK ve F/K çarpanlarıyla işlem görmektedirler. AL önerimizi sürdürmekteyiz.

Kaynak: Şeker Yatırım