Aselsan Hisse Önerisi / Ziraat Yatırım – (24.02.2021)

Aselsan 4Ç2020 Sonuçları (ASELS, Öneri: AL, HF: 22,65TL)

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 17,08 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 22,65 TL

Aselsan’ın 2020 yılı son çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 oranında artarak 1.460,7mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim olasılıkmiz olan 894mn TL hem de piyasa olasılıksi olan 1.225mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada satış gelirleri ve brüt kar marjının olasılıkmizden yüksek gerçekleşmesi etkili olmuştur.

Aselsan’ın satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %43,2 oranında artarak 7.681,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan satış maliyeTürk Lirasıeri aynı dönemde %38,3 oranında artarken, brüt kar ise %55,4 oranında artarak 2.365,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde sadece %9 oranında artarken, diğer faaliyeTürk Lirasıerden 4Ç2019’daki 285,5mn TL’lik gelire karşın, kurlardaki geri çekilme kaynaklı 4Ç2020’de 624,5mn TL gider kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak da faaliyet karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,2 oranında azalarak 1.413,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket’in FAVÖK’ü ise son çeyrekte %62,9 oranında artarak 2.111,2mn TL’ye ulaşırken, FAVÖK marjı da %24,2’den 4Ç2020’de %27,5’e yükselmiştir. Finansman tarafında ise Şirket 4Ç2019’daki 55,8mn TL’lik finansman giderine karşın bu çeyrekte 195,4mn TL finansman geliri kaydetmiştir. 173,7mn TL’lik vergi gideri sonrası şirketin son çeyrek ortaklık net dönem karı 1.460,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Aselsan 2021 yılı olasılıklerini de açıklamıştır. Buna göre Aselsan 2021 yılında satış gelirlerinde %40-50 arası büyüme beklerken, FAVÖK marjının %20-22 arasında olacağını (2020 yılı olasılıkleri %20-22 idi) öngörmektedir. Ayrıca şirket 2021 yılında 2.000mn TL’lik yatırım harcaması beklemektedir. Şirket 2021 olasılıklerinde yaklaşık 8,26 USD/TL ve yaklaşık 9,83 EUR/TL kullanmıştır.

Aselsan’ın hedef hisse fiyatını, olasılıklerimizdeki değişikliklere ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak daha önceki 22,00TL’den 22,65TL’ye yükseltiyoruz. Daha önceki  “AL” önerimizi de koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım