Aselsan Hisse Önerisi / Ziraat Yatırım – (28.04.2021)

Aselsan 1Ç2021 Sonuçları (ASELS, Öneri: AL, HF: 22,10TL)

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 15,49 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 22,10 TL

Aselsan’ın 2021 yılı ilk çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,1 oranında artarak 1.233,9mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim olasılıkmiz olan 1.222mn TL hem de yaklaşık piyasa olasılıksi olan 1.213mn TL’ye paralel gerçekleşmiştir.

Aselsan’ın satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,3 oranında artarak 3.173,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan satış maliyeTürk Lirasıeri aynı dönemde %21,6 oranında artarken, brüt kar ise %23,9 oranında artarak 931,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %35,6 oranında artarken, kurlardaki artış kaynaklı diğer faaliyeTürk Lirasıerden gelirler 1Ç2020’deki 660,4mn TL’den 896,9mn TL’ye yükselmiştir. Bunlara bağlı olarak da faaliyet karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,5 oranında artarak 1.561,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket’in FAVÖK’ü de ilk çeyrekte %22,6 oranında artarak 761mn TL’ye ulaşırken, FAVÖK marjı da 1Ç2020’deki %23,9’dan 1Ç2021’de %24’e yükselmiştir.

Finansman tarafında ise Şirket 1Ç2021’de 229,8mn TL finansman gideri kaydetmiştir. 99,7mn TL’lik vergi gideri sonrası şirketin ilk çeyrek ana ortaklık net dönem karı 1.233,9mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Aselsan, ilk çeyrek finansalları ardından, 2021 yılı olasılıklerini aynen korumuştur. Buna göre Aselsan 2021 yılında satış gelirlerinde %40-50 arası büyüme beklerken, FAVÖK marjının %20-22 arasında olacağını (2020 yılı olasılıkleri %20-22 idi) öngörmektedir. Ayrıca şirket 2021 yılında 2.000mn TL’lik yatırım harcaması beklemektedir.

Aselsan’ın hedef hisse fiyatını, kur artışları kaynaklı tahminlerimizdeki güncellemeler, risksiz faiz oranının %13’ten %15 düzeysine yükseltilmesi ve piyasa çarpanlarındaki değişikliklere bağlı olarak 22,65TL’den 22,10TL’ye çekiyoruz. Daha önceki “AL” önerimizi ise koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım