BİM Hisse Önerisi / Gedik Yatırım – (9.03.2021)

Öneri: TUT

Fiyat (TL/hisse) 66,85
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 79,30
Potansiyel Getiri %19

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2020/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %12,9 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %45,4 artışla 15.3 milyar TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre net satışları %38,0 artışla 55.5 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %25,3 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 89,9 artışla 1.5 milyar TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre %60,9 artışla 5.1 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 99 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 233 baz puan artışla %10,0 olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre 130 baz puan artışla %9,1 düzeysinde gerçekleşmiştir. Net karı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %26,22 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %159,0 artışla 825.2 milyon TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre net karı %112,8 artışla 2.6 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. Net borcu 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %14,5 artışla 2.3 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 4Ç20’de 15.309 mn TL satış geliri (kons: 14.904 mn TL-Gedik: 14.900 mn TL), 1.525 mn TL FAVÖK (kons: 1.348 mn TL-Gedik: 1.415 mn TL) ve 825 mn TL net kar (kons: 689 mn TL-Gedik: 690 mn TL) açıklamıştır. Şirketin operasyonel ve net kar performansı olasılıklerin üzerinde açıklanmıştır. 4Ç20’de aynı mağaza satışı ve aynı mağaza sepet hacmi sırasıyla %28 (çeyreklik: +%3) ve %50 (çeyreklik: +%10) büyüme sergilemiştir. Mağaza trafiği ise yıllık %15 azalış kaydetmiştir. 4Ç20’de şirket 202 yeni mağaza açmış olup, toplam yurtiçi mağaza sayısı 8.407 adet (yıllık: +%13; çeyreklik: +%2) olmuştur. Aynı zamanda şirket File mağaza yatırımlarına devam etmektedir. 4Ç20’de 7 adet yeni File mağazası açılmış ve toplam File mağaza sayısı 123’e (yıllık: +%32; çeyreklik: +%6) ulaşmıştır. Böylelikle yurtiçi toplam mağaza sayısı yıllık %13 (çeyreklik: +%3) artışla 8.530 olmuştur. Şirket aynı zamanda Fas’ta da 9 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayısını 535’e çıkarmıştır (yıllık: +%8; çeyreklik: +%2). 4Ç20’de şirketin FAVÖK ve FAVÖK marjı gelişim göstermiştir ve operasyonel giderler/satış gelirleri 4Ç19’da %12,2 iken %11,1’e gerilemiştir. Şirket bu çeyrekte yıllık %55 artışla 449 milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirmiştir. Şirket 2021 yılına ilişkin olasılıklerini paylaşmıştır. Buna göre; satış gelirlerinde %20-25 arası artış (2021T Gedik: %24,5), FAVÖK marjı %8 (+-0,5) (2020: %9,1; 2021T Gedik: %8,3) ve yatırım harcamalarının 1.750 milyon TL olması beklenmektedir. Hisse 2021 yılı olasılıklerimize göre 7,6x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Şirketin finansal sonuçlarının hisse üzerindeki etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım