BİM Hisse Önerisi / Halk Yatırım – (9.03.2021)

Öneri: AL

Hisse Fiyatı: 66,85 TL
Hedef Fiyat: 97,80 TL
Getiri Potansiyeli: %46

– Net kar piyasa olasılıksinin üzerinde. Bim yılın son çeyreğinde, hem piyasa yaklaşık olasılıksi olan 685 mn TL, hem de olasılıkmiz olan 710 mn TL’nin üzerinde yıllık bazda %159 artışla 825 mn TL net kar açıkladı. Beklentimizin üzerinde kaydedilen net karda, olasılıkmizin üzerinde gerçekleşen operasyonel karlılık ve amortismanlardaki terakki etkili oldu. Beklentilerin üzerinde gelen sonuçlarının hisse performansına yansımasını ‘pozitif’ olarak değerlendiriyoruz.

– Ciro büyümesi olasılıkmizle uyumlu. Hem kısıTürk Lirasıamaların etkisi hem de yeni mağaza açılışlarının desteği ile güçlü ciro büyümesi kaydedildi. Net satış gelirleri, piyasa yaklaşık olasılıksi olan 14.824 mn TL’nin %3,3 üzerinde olasılıkmiz olan 15.375 mn TL ile uyumlu, yıllık bazda %45,4 artışla 15.309 mn TL düzeysinde gerçekleşti. Ortalama sepet büyüklüğündeki güçlü artış sayesinde benzer mağaza büyümeleri olumlu etkilendi. Tüketici davranışındaki değişikliklerin trendde yol açtığı değişiklik bu çeyrekte devam etti. Müşteri trafiği azaldı, ancak sepet hacmi ve mağaza başı günlük satış önemli ölçüde arttı. Bim’in 4Ç20’de yıllık bazda ‘like for like’ mağaza satışlarında yıllık %30,8, sepet hacminde %50,2 artışlar kaydedilirken; mağaza trafiğinde ise %12,9 azalış kaydedildi. Şirket dördüncü çeyrekte Türkiye’de 209 ve 7 yeni FİLE mağazası ile yurt dışı operasyonlarından Fas’ta 9 mağaza açılışı olmak üzere toplam mağaza sayısı 9.365’e ulaştı. Mısır’da ise performansı zayıf olan 20 mağaza kapatıldı.

– Operasyonel kar olasılıklerin üzerinde. Yüksek operasyonel kaldıraç ve daha iyi brüt karlılık sayesinde güçlü operasyonel performans kaydedildi. Bim 4Ç20’de, piyasa yaklaşık olasılıksinin %14, olasılıkmizin ise %9 üzerinde yıllık bazda %89,9 artışla 1.525 mn TL FAVÖK açıkladı. Ortalama sepet büyüklüğündeki güçlü artış sayesinde benzer mağaza büyümeleri olumlu etkilendi. 4Ç20’de %10,0 FAVÖK marjı kaydedilirken, bu rakam piyasa olasılıksinin 1 puan üzerinde gerçekleşmeye işaret ediyor.

– Şirket 2021 olasılıklerini açıkladı. Ciro büyüme hedefini %20-25, IFRS 16 dahil FAVÖK marjı hedefini %8 (+-0,5), yatırım harcamaları hedefini ise 1.750 mn TL olarak bildirdi.

– Yönetim kurulunda temettü kararına ilişkin tavsiye kararı alındı. Şirket, ilk taksidi brüt hisse başına 2,0000000 TL, ikinci taksidi brüt hisse başına 1,5000000 TL olmak üzere toplamda brüt hisse başına 3,5000000 TL’lik kar payı dağıtım teklifinin Genel Kurul’a sunulmasına karar sonuçldiğini ve teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihinin ilkini 20 Mayıs, ikincisini 17 Kasım olarak bildirdi. Buna göre, toplam temettü sonuçmliliği %5,2’ye işaret ediyor.

– Sonuçları pozitif olarak değerlendiriyoruz. Beklentilerin üzerinde gelen sonuçlardan dolayı finansalların hisse performansına etkisinin ‘pozitif’ olacağını düşünüyoruz. Mevcut durumda BIMAS için 12-aylık hedef fiyatımız 97,80 TL düzeysinde bulunuyor. Şirketin bugün 16:30’da düzenleyeceği telekonferans sonrasında tahminlerimizİ ve hedef fiyatımızı gözden geçirip güncelleme notu paylaşıyor olacağız.

Kaynak: Halk Yatırım