BİM Hisse Önerisi / İntegral Yatırım – (10.03.2021)

BIMAS 2020 4. Çeyrek Bilanço Analizi

Kapanış Fiyatı: 68,25 TL
Hedef Fiyat: 98 TL

Şirket, 4Ç20 döneminde 825,2 mn TL net kâr açıkladı

BIMAS 4Ç20 döneminde piyasa olasılıksi olan 679 mn TL’nin üzerinde 825 mn TL kar açıkladı. Net kar yıllık bazda % 159 artış gösterdi. Net kardaki artışta, %45 ciro büyümesi ve artan kar marjları etkili oldu.

Güçlü ciro büyümesi

4. çeyrekte satış gelirleri piyasa olasılıksi olan 14.775 mn TL’nin üzerinde yıllık bazda %45,4 artışla 15.309 mn TL’ye yükseldi. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1017 adet yeni mağaza açılışı (%12 mağaza büyümesi) ve Türkiye mağazalarında mağaza başına günlük like for like (aynı mağaza) satışlarının %31 artışla 19.336 TL’ye yükselmesi satış gelirlerinin yıllık bazda güçlü büyümesinde etkili oldu. Covid-19 ile mücadele döneminde mağaza başına müşteri trafiği %13 daralsa da sepet hacmi %50 büyüme gösterdi.

4. çeyrekte güçlü operasyonel karlılık devam etti

FAVÖK piyasa olasılıksi olan 1.331 mn TL’nin üzerinde yıllık %90 artışla 1.525 mn TL’ye yükseldi. Brüt kar marjı 1,7 puan artışla %18,7, FAVÖK marjı 2,3 puan artışla %10 düzeysinde gerçekleşti.

Net borç / FAVÖK 0,5x düzeysinde korundu

2019 yılsonunda 2.615 mn TL olan net borç, bir önceki çeyrek 2.023 mn TL düzeysinde gerçekleşmişti. 2020 yılsonu itibarıyla da artış göstererek 2.317 mn TL oldu. Ancak, şirketin yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarının finansmanını iç kaynaklarından karşıladığını belirtmek istiyoruz. Dolayısıyla banka kredisi kullanmıyor. Net borç / FAVÖK 0,5x ile düşük düzeyde bulunuyor. (3Ç20: 0,5x) Operasyonlarının çoğunu TL üzerinden gerçekleştiren şirketin 29 mn TL döviz fazlası bulunmaktadır.

Güçlü nakit akışı

BIMAS operasyonel faaliyeTürk Lirasıerinden güçlü nakit akışı yaratmaya devam ediyor. 2020 yılında yatırım faaliyeTürk Lirasıerinden 2.974 mn TL, finansman faaliyeTürk Lirasıerinden 1.822 mn TL nakit çıkışı olmasına rağmen, işletme faaliyeTürk Lirasıerinden 4.744 mn TL nakit girişi sağlandı ve şirketin nakiTürk Lirasıeri 1.112 mn TL oldu. (2019:1.154 mn TL)

12 Aylık sonuçlar

2020 yılında %12 büyüme gösteren mağaza sayısı ve like for like mağaza satışlarının %28,4 artış göstermesi ile satış gelirleri %38 artışla 55.495 mn TL oldu. FAVÖK %61 artışla 5.066 mn TL’ye yükseldi. Brüt kar marjı 0,9 puan artışla %18,2, FAVÖK marjı da 1,3 puan artışla %9,1 düzeysinde gerçekleşti. Net kar güçlü ciro artışı, kar marjlarının artış göstermesi ve azalan finansman giderleri sayesinde yıllık bazda %113 artış göstererek 2.607 mn TL oldu.

Kaynak: İntegral Yatırım