BİM Hisse Önerisi / Şeker Yatırım – (10.11.2020)

Başarılı operasyonel & finansal performans bu çeyrekte de devam etti…

“AL”
Hedef Fiyat: 81.70 TL
Önceki Hedef Fiyat: 74.50 TL
Getiri Potansiyeli: 16.1%

Bim 3Ç20’de bizim olasılıkmizin (606mn TL) ve piyasa yaklaşık olasılıksinin (533mn TL) üzerinde 654mn TL net kâr açıkladı (3Ç19: 344mn TL). Bu çeyrekte kambiyo karları & katılım hesabı gelirlerinden elde edilen finansman gelirleri ve güçlü brüt & faaliyet karlılığının etkisiyle Bim, 3Ç20’de yıllık %90 kar artışı sağlamıştır. Net kar marjı ise 3Ç20’de, 3Ç19’daki %3,3’ten %4,8 düzeysine yükselmiştir. Net satış gelirleri, Covid-19 pandemisinin müşteri trafiğindeki olumsuz etkisine rağmen (1Ç20: %0,7, 2Ç20: -%15, 3Ç20: -%12) artan sepet hacmi (3Ç20: 30,38 TL, 3Ç19: 22,86 TL) (+%32,9), ürün gamındaki artış ve artmakta olan mağaza sayısının olumlu etkisiyle (3Ç20: 9,147, 2Ç20: 8,921, 3Ç19: 8.152 yıllık %12,2’lik büyüme – 3Ç20: 213 yeni Bim Türkiye, 13 yeni FİLE mağazası açılışı) 3Ç20’de yıllık %30,2’lik artışla 13.560mn TL düzeysine ulaşmıştır. Bim, 3Ç20’de %18,5 brüt kâr marjı ile operasyonel kârlılıkta yine başarılı bir çeyrek geçirdi (3Ç19: %17,7). Bu çeyreği %9,0 FAVÖK marjı ile sonuçlandıran Bim, 3Ç20’de operasyonel taraftaki “Sepet Hacmi”/“Mağaza Başına Günlük Satış Hacmi” (3Ç20: 17.867 TL, 3Ç19: 15,271 TL, yıllık %17’lik artış) bazlı iyileşmeye bağlı olarak, %44,1’lik artışla 1.217mn TL FAVÖK rakamı elde etmiştir.

Yurtiçi ve yurtdışı mağaza ağı büyümesi, 3Ç20’de de tüm hızıyla devam etti.

 FİLE markası ile özellikle orta büyüklükte markeTürk Lirasıere rakip olan Bim, 3Ç20’de yurtiçi mağaza ağına 13 yeni FİLE mağazası daha ekleyerek 116 FILE mağazasına ulaşmıştır. Şirket, ürün gamı daha geniş ve m2 olarak da Bim mağazalarından yaklaşık 3 kat büyük olan File mağazalarından (1,000-1,500m2 ) sene sonuna kadar toplamda 30-35 adet açmayı hedeflemektedir. Ek olarak Şirket; 1Ç21’de FİLE mağazası altında sanal operasyonların hayata geçirilmesini planlamaktadır.

 Fas operasyonlarında Şirket, mağaza açılışlarını sürdürerek 3Ç20’de 10 yeni mağaza açılışı gerçekleştirmiş, sonucunda ise toplamda 526 adet mağaza sayısına ulaşmış, kar marjlarında olumlu seyir yakalamıştır. Mısır’da ise Şirket, 3Ç20’de 10 mağazasını kapatmış olup bu çeyrek sonunda toplamda 300 mağazaya sayısına ulaşmıştır (2Ç20: 310 mağaza).

 Şirket, 3Ç20 sonuçları ile birlikte 2020 yılsonu olasılıklerini korumuştur. Şirket, 2020 yılsonunda %32’lik (+-2ppts) satış büyümesi, TFRS 16 etkileri hariç %6’lık (+-50bps) FAVÖK büyümesi hedeflemiş olup yılsonuna yönelik yatırım harcamalarını olasılıksini ise 1mlr TL olarak korumuştur.

Bim için hedef fiyatımız olan 74.50 TL’yi 81.70 TL olarak güncelliyor; “AL” olan tavsiyemizi koruyoruz. FAVÖK büyümesindeki devamlılık, büyüme iştahının hem yurtiçinde hem yurtdışında kesilmemesi, beğendiğimiz iş modeli ve pandemi sürecinde artan sepet hacminin olumlu etkisine paralel olarak Bim hisselerine defansif pozitif bakışımızı sürdürüyoruz. Ayrıca, Bim’in güncel piyasa fiyaTürk Lirasıamasında; güçlü nakit akışı yaratan ve döviz riski taşımayan Bim’in değerlemelerimize olumlu etkisini sürdürdüğünü görüyoruz. Beklentilerin üzerinde gelen sonuçlarla birlikte piyasanın Bim’e kısa-orta sürelili olarak pozitif tepki verebileceğini düşünüyoruz. Rapor tarihi itibariyle Bim payları, 2020T 19.81x F/K oranı ve 9.75x FD/FAVÖK rasyoları ile işlem görmektedir.

Kaynak: Şeker Yatırım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir