BİM Hisse Önerisi / Şeker Yatırım – (11.03.2021)

Öneri: “AL”

Hedef Fiyat: 94.85 TL
Önceki Hedef Fiyat: 94.85 TL
Getiri Potansiyeli: 37.7%

Bim 4Ç20’de bizim olasılıkmizin (706mn TL) ve piyasa yaklaşık olasılıksinin (685mn TL) üzerinde 825mn TL net kâr açıkladı (4Ç19: 319mn TL). Bu çeyrekte açıklanan güçlü brüt & faaliyet karlılığının etkisiyle Bim, 4Ç20’de yıllık %159 kar artışı sağlamıştır. Net kar marjı ise 4Ç20’de, 4Ç19’daki %3,0’dan %5,4düzeysine yükselmiştir. Net satış gelirleri, Covid-19 pandemisinin müşteri trafiğindeki olumsuz etkisine rağmen (1Ç20: %0,7, 2Ç20: -%15, 3Ç20: -%12, 4Ç20: -%12,9) artan sepet hacmi (4Ç20: 33,70 TL, 4Ç19: 22,44 TL) (+%50,2) ve artmakta olan mağaza sayısının olumlu etkisiyle (4Ç20: 9,365, 3Ç20: 9,147, 4Ç19: 8.348 yıllık %12,0’lık büyüme – 4Ç20: 202 yeni Bim Türkiye, 9 Bim Fas, 7 yeni FİLE mağazası açılışı) 4Ç20’de yıllık %45,4’lük artışla 15.309mn TL düzeysine ulaşmıştır. Bim, 4Ç20’de %18,7 brüt kâr marjı ile operasyonel kârlılıkta yine başarılı bir çeyrek geçirdi (4Ç19: %17,1). Bu çeyreği %10,0 FAVÖK marjı ile sonuçlandıran Bim, 4Ç20’de operasyonel taraftaki “Sepet Hacmi”/“Mağaza Başına Günlük Satış Hacmi” (4Ç20: 19.336 TL, 4Ç19: 14.780 TL, yıllık %31’lik artış) bazlı iyileşmenin de etkisiyle, %89,9’luk artışla 1.525mn TL FAVÖK rakamı elde etmiştir.

Yurtiçi ve yurtdışı mağaza ağı büyümesi, 4Ç20’de de tüm hızıyla devam etti.

– FİLE markası ile özellikle orta büyüklükte markeTürk Lirasıere rakip olan Bim, 4Ç20’de yurtiçi mağaza ağına 7 yeni FİLE mağazası daha ekleyerek 123 FILE mağazasına ulaşmıştır. Şirket, ürün gamı daha geniş ve m 2 olarak da Bim mağazalarından yaklaşık 3 kat büyük olan File mağazalarından (1,000-1,500m2 ) 2020 yılında toplamda 30 adet açmayı başarmıştır. Ek olarak Şirket; File faaliyeTürk Lirasıerinde net karlılığı yakalamış olup 2021 yılının ilk yarısı içerisinde FİLE mağazası altında sanal operasyonların hayata geçirilmesini planlamaktadır.

– Fas operasyonlarında Şirket, mağaza açılışlarını sürdürerek 4Ç20’de 9 yeni mağaza açılışı gerçekleştirmiş, sonucunda ise toplamda 535 adet mağaza sayısına ulaşmış, 2020 yılında da bu operasyonlarında kar marjında iyileşmeyi sürdürmüş ve net karlılığı devam ettirmiştir. Mısır’da ise Şirket, 4Ç20’de 20 mağazasını kapatmış olup bu çeyrek sonunda toplamda 280 mağazaya sayısına ulaşmıştır (3Ç20: 300 mağaza).

– Şirket, 4Ç20 sonuçları ile birlikte 2021 yılsonu olasılıklerini açıklamıştır. Şirket, 2021 yılsonunda %20-%25’lik satış büyümesi, TFRS 16 etkileri dâhil %8,0’lık (+-%0,5) FAVÖK büyümesi hedeflemiş olup yılsonuna yönelik yatırım harcamalarını olasılıksini ise 1.750mn TL olarak belirlemiştir. Şirket, 2021 yılında Mısır operasyonlarında yeni mağaza açılışı planlamamaktadır.

Bim için hedef fiyatımız olan 94.85 TL’yi ve “AL” olan tavsiyemizi koruyoruz.

FAVÖK büyümesindeki devamlılık, büyüme iştahının hem yurtiçinde hem yurtdışında kesilmemesi, beğendiğimiz iş modeli ve pandemi sürecinde artan sepet hacminin olumlu etkisine paralel olarak Bim hisselerine defansif pozitif bakışımızı sürdürüyoruz. Ayrıca, Bim’in güncel piyasa fiyaTürk Lirasıamasında; güçlü nakit akışı yaratan ve döviz riski taşımayan Bim’in değerlemelerimize olumlu etkisini sürdürdüğünü görüyoruz. . Ek olarak; Şirket, pay başına birinci taksiti 2,00 TL, ikinci taksiti ise 1,50 TL’ye karşılık gelen toplamda 3,50 TL brüt nakit kar payı dağıtım teklifinin Şirket’in Genel Kurulu’na sunulmaya karar sonuçldiğini duyurmuştur. Teklif edilen nakit kar payı ilk hak kullanım tarihi 20 Mayıs 2021, ikinci hak kullanım tarihi ise 17 Kasım 2021 olarak belirlenmiştir. Dağıtılması planlanan temettü, finansal sonuçların açıklandığı tarih olan 08 Mart 2021 kapanışına göre %5.24 temettü sonuçmine işaret etmektedir. Beklentilerin üzerinde gelen sonuçlarla birlikte piyasanın Bim’e kısa-orta sürelili tepkisinin pozitif olacağını düşünüyoruz. Rapor tarihi itibariyle Bim payları, 2021T 14.89x F/K oranı ve 5.73x PD/DD rasyoları ile işlem görmektedir.

Kaynak: Şeker Yatırım