BİM Hisse Önerisi / Ziraat Yatırım – (11.03.2021)

BİM 4Ç2020 Sonuçları (BIMAS, Öneri: AL, HF: 93,75TL)

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 68,90 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 93,75TL

Şirketin 4Ç2020’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %159 oranında artarak 825,2mn TL’ye yükselmiştir. Piyasa olasılıksi 685mn TL, bizim olasılıkmiz ise 763mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada olasılıkmizden yüksek gerçekleşen brüt kar marjı etkili olmuştur.

BİM’in satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %45,4 oranında artarak 15.309mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %42,5 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %59,7 oranında artarak 2.868mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 1,7 puan artarak %18,7’yi göstermiştir.

BİM’in operasyonel giderleri aynı dönemde %33 oranında artmış ve 1.697mn TL olmuştur. Diğer faaliyeTürk Lirasıerden de 26,2mn TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı %120,6 terakkile 1.197mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 2,7 puan yükselerek %7,8 olmuştur. 4. çeyrek FAVÖK rakamı ise %89,9 artışla 1.525mn TL olurken, FAVÖK marjı 2,4 puan artışla %10’a yükselmiştir.

Son çeyrekte yatırım faaliyeTürk Lirasıerinden gelirler 82,5mn TL olmuştur. Finansman öncesi faaliyet karı %119,1 artışla 1.279mn TL olarak gerçeklemiştir. Finansman tarafında 217mn TL’lik gider kaydedilmiştir. 237,2mn TL’lik vergi gideri sonrası net dönem karı %159 artışla 825,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Net kar marjı 2,4 puan yükselmeyle %5,4 olmuştur.

4. çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in 2020 yılı net dönem karı 2019 yılına göre %112,8 oranında artarak 2.607mn TL’ye ulaşmıştır.

Şirket 2021 yılı olasılıklerini de açıklamıştır. 2021 yılı satış artışı olasılıksi %20-25 (2020 %38) iken FAVÖK marjı olasılıksi yaklaşık %8,0(+-0,5)’dir (2020 %9,1). Yatırım harcamalarının ise 1.750mn TL (2020 1.325mn TL) düzeysinde gerçekleşmesi öngörülmektedir.

BİM’in hedef hisse fiyatını, olasılıklerimizdeki değişiklikler ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak 81,70TL’den 93,75TL‘ye yükseltiyoruz. Şirket için daha önceki daha önceki “EKLE” önerimizi ise potansiyeline bağlı olarak “AL” olarak değiştiriyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım