Brisa Hisse Önerisi / Gedik Yatırım – (2.11.2020)

2020 3. Çeyrek Finansal Sonuçları

Öneri: AL
Fiyat (TL/hisse) 14,85
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 15,84
Potansiyel Getiri %7

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2020/09 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %57,9 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %11,7 artışla 1.1 milyar TL olmuştur. 2020 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %6,5 artışla 2.8 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %140,5 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %61,5 artışla 313.2 milyon TL olmuştur. 2020 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %39,5 artışla 642.6 milyon TL düzeysinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 951 baz puan artış göstermiştir.

Geçen yılın aynı çeyreğine göre 853 baz puan artışla %27,7 olmuştur. 2020 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 539 baz puan artışla %22,7 düzeysinde gerçekleşmiştir. Net karı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %942,81 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %274,5 artışla 215.8 milyon TL olmuştur. 2020 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı %320,8 artışla 312.7 milyon TL düzeysinde gerçekleşmiştir. Net borcu 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %14,6 düşüşle 2.1 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 3Ç20’de 1.132 mn TL satış geliri (kons: 1.107 mn TL-Gedik: 1.107 mn TL), 313 mn TL FAVÖK (kons: 252 mn TL-Gedik: 238 mn TL) ve 216 mn TL net kar (kons: 140 mn TL-Gedik: 133 mn TL) açıklamıştır. Şirketin operasyonel ve net kar performansı olasılıklerin üzerinde açıklanmıştır. 3Ç20’de satış gelirleri yıllık %12 artış kaydederken, satış hacimleri ton bazında %5,5 azalış göstermiştir. İhracat hacmi yıllık %14 düşüş göstermiş, yurtiçi satış hacmi ise %2 artış kaydetmiştir. Yurtiçi satışlar içinde orijinal ekipman satış hacmi yıllık %83 ile önemli ölçüde artış gösterirken, daha olumlu performans göstermesini beklediğimiz lastik değişim kanal hacmi %10 düşmüştür.

Şirketin FAVÖK marjındaki güçlü artışın, daha yüksek karlılığı olan yurtiçi satışların toplam satış gelirleri içerisindeki payının artışı kaynaklı olabileceğini söyleyebiliriz. Net finansal giderlerin 3Ç20’de önceki yılın aynı dönemine göre, 97 milyon TL’den 1 milyon TL’ye gerilemesi, ertelenmiş vergi gelirlerindeki artış ve güçlü FAVÖK büyümesi sonrası şirketin net karı terakki göstermiştir. Hisse 2020 yılı olasılıklerine göre 10,3x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Şirketin finansal sonuçları güçlü ve olasılıklerin üzerinde olup, hisse üzerindeki etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz. Ancak hisse son 1 ayda %16 nominal, %19 rölatif performans sergilemiştir. Bu yüzden yatırımcıların kısa sürelili fiyat harekeTürk Lirasıerine karşı temkinli olmalarında fayda görüyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir