Coca Cola İçecek Hisse Önerisi / Gedik Yatırım – (25.02.2021)

Öneri: AL

Fiyat (TL/hisse) 71,95
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 79,70
Potansiyel Getiri %11

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2020/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %36,0 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %48,1 artışla 3.2 milyar TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre net satışları %19,8 artışla 14.4 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %64,3 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %100,2 artışla 504.3 milyon TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre %35,7 artışla 3.1 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 1.255 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 412 baz puan artışla %15,8 olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre 252 baz puan artışla %21,6 düzeysinde gerçekleşmiştir. Net karı 3. çeyrekte 857.1 milyon TL olurken, 4. çeyrekte 162.9 milyon TL net zararı bulunmaktadır. Geçen yılın aynı çeyreğinde 615 bin TL net kar açıklamıştır. 2020 yılında bir önceki yıla göre net kar % 27,6 artışla 1.2 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. Net borcu 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %4,7 düşüşle 1.5 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 4Ç20’de 3.184 mn TL satış geliri (kons: 3.068 mn TL-Gedik: 3.100 mn TL), 504 mn TL FAVÖK (kons: 506 mn TL-Gedik: 530 mn TL) ve 163 mn TL net zarar (kons: 40 mn TL-Gedik: 35 mn TL) açıklamıştır. Şirketin operasyonel performansı olasılıklere paralel, net karı olasılıklerin altında açıklanmıştır. 4Ç20’de konsolide satış hacmi %12 artışla 227 milyon ünite kasa olmuştur. Yurtiçi satış hacminde %7’lik, uluslararası satış hacminde %16’lık büyüme yaşanmıştır. Yurtiçi satış gelirleri 4. çeyrekte yıllık %34 artışla 1.350 milyon TL olurken, uluslararası satış gelirleri %61 terakkile 1.835 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Gazlı içecek kategorisi %20 büyürken, su kategorisi %23 daralmıştır. Şirketin FAVÖK ve FAVÖK marjı 4. çeyrekte gelişim kaydetmiştir. Finansal giderlerdeki terakki ve kur kayıpları sonrası geçtiğimiz yıl aynı çeyrekte 1 milyon TL net kar açıklayan şirket, 4Ç20’de 163 milyon TL net zarar açıklamıştır. Şirket 2021 yılına ilişkin olasılıklerini paylaşmıştır. Buna göre; satış hacminde % 4-6 büyüme (2021 Gedik olasılık: %5,3), büyümenin Türkiye operasyonlarında düşük tek haneli, uluslararası operasyonlarında ise yüksek tek haneli olmasını öngörülmektedir. FAVÖK marjının 2021 yılında 2020 yılına paralel seyretmesi (2020: %21,6; 2021 Gedik olasılık: %19,8) ve yatırım harcamalarının konsolide net satış gelirinin %6-%8’i (2020: %4,4) düzeysinde olması beklenmektedir. Şirket Yönetim Kurulu 27 Mayıs’ta, 1 TL nominal pay için nakit brüt 1,9700 TL (temettü sonuçmi: %2,7) kar payı ödenmesine karar vermiştir. Hisse 2021 yılı olasılıklerimize göre 6,6x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Şirketin finansal sonuçlarının hisse üzerindeki etkisini sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım