Coca Cola İçecek Hisse Önerisi / Şeker Yatırım – (25.02.2021)

Öneri: AL

Hedef Fiyat: 85.05 TL
Önceki Hedef Fiyat: 85.05 TL
Yükseliş potansiyeli: %18,2

Coca Cola İçecek 4Ç20’de konsolide 163mn TL net zarar açıklamıştır (4Ç19: 1mn TL net kar) (Piyasa Ort. olasılıksi: 53mn TL net kar, Şeker Y.: 185mn TL net kar). Bizim ve piyasadaki yaklaşık net kar olasılıksinin aksine Şirket’in 4Ç20’de net zarar açıklamasını;

– Yedek parça amortismanındaki değişikliğin 122mn TL’lik gayri nakdi olumsuz etkisinin brüt kara yansıması (yedek parça faydalı ömrünün 20 yıldan 10 yıla düşürülmesi),
– Irak operasyonunun satım opsiyonu değerlemesinden kaynaklanan 127mn TL’lik gayri nakdi etkisine,
– Beklentilerimizden daha yüksek gerçekleşen ve kur farkı giderlerindeki artıştan kaynaklı olarak kaydedilen 179mn TL’lik net finansman giderine bağlıyoruz.

CCİ’in konsolide satış hacmi 4Ç20’de yıllık %11,7 artışla 227mn ünite kasa olarak gerçekleşmiştir. Şirket; gazlı içecekler kategorisinde 4Ç20’de konsolide yıllık %20,2 artış, gazsız içeceklerde 4Ç19’daki yüksek baz etkisi kaynaklı konsolide yıllık %1,1 daralma elde etmiş; su kategorisinde yıllık %23,2’lik düşüş kaydetmiştir. Mağaza içi aktivasyonları, pandemi nedeniyle evde tüketim & çoklu paket satışlarına odaklanan stratejisi ile TR operasyonlarında Şirket, 4Ç20’de yıllık %7,3’lük (106mn ünite kasa) satış hacmi büyümesine ulaşmıştır. Uluslararası operasyonlarda Şirket’in satış hacmi, Pakistan operasyonlarındaki güçlü büyüme (4Ç20: +%32,1) & tüm ülkelerin büyümeye pozitif katkısıyla yıllık %15,8 büyümüştür (121mn ünite kasa).

Şirket’in 4Ç20’de konsolide net satış gelirleri yıllık %48,1’lik artışla 3.184mn TL düzeysine yükselirken (Piyasa: 3.083mn TL; Şeker Y.: 3.063mn TL), konsolide FAVÖK rakamı 4Ç20’de 504mn TL düzeysinde gerçekleşmiştir (Piyasa: 486mn TL; Şeker Y.: 514mn TL). Net satış gelirlerindeki artış, 4Ç19’a göre gazlı içecekler kategorisinin toplam satış hacmindeki payının yükselmesi, ünite kasa başına net satış gelirindeki artış ve kur çevrim farkının olumlu etkisinden kaynaklanmaktadır. Şirket’in brüt kar marjı, yedek parça amortismanındaki değişikliğin birlikte 4Ç20’de %32,8 olarak gerçekleşmiştir (4Ç19: %35,5). CCİ’in 4Ç20’de konsolide FAVÖK rakamı ise %100.2’lük terakki gerçekleştirerek 504mn TL düzeysinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise güçlü operasyonel karlılık sayesinde 4Ç20’de %15,8 olarak gerçekleşmiştir.

Şirket’in konsolide borcu 2019 yıl sonu ile kıyaslandığında %9,2’lik düşüş kaydederek 839mn USD olmuştur. Şirket’in Net Borç/FAVÖK oranı (12A19: 1,12) ise güçlü nakit akışı ve kuvveTürk Lirasıi operasyonel karlılık sayesinde 12A20’de 0,47’ye gerilemiştir. Şirket, düşük yatırım harcamaları (666mn TL, net satışlara oranı %4,6) ve başarılı işletme sermayesi yönetimi ile 2020 yılında 1.987mn TL’lik serbest nakit akışı yaratmıştır (2019: 1.081mn TL).

Kaynak: Şeker Yatırım