Emlak Konut GYO Hisse Önerisi / Ziraat Yatırım – (11.03.2021)

Emlak Konut GYO 4Ç2020 Sonuçları (EKGYO, Öneri EKLE, HF: 2,85TL)

Öneri “EKLE”
Kapanış Fiyatı: 2,38 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 2,85T L

Emlak Konut GYO’nun 4Ç2020’deki (konsolide) ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın son çeyreğine göre %54,9 oranında azalarak 255,3mn TL’ye gerilemiştir. Piyasanın yaklaşık kar olasılıksi 336mn TL iken, bizim olasılıkmiz 433mn TL idi. Brüt karlılığın olasılıkmizden düşük gelmesi tahminimizdeki sapmada ana faktör olmuştur.

Dördüncü çeyrek karıyla birlikte Şirket’in 2020 yılı ana ortaklık net dönem karı, bir önceki yıla göre %7,4 oranında artarak 836,3mn TL’ye yükselmiştir.

Şirket’in yıllık olarak satış gelirleri %52,5 oranında gerileyerek 4Ç2020’de 993mn TL’ye düşmüştür. Bu düşüşte, ASKGP (Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı) yöntemi ile projelendirilen arsaların satışından elde edilen gelirin yılık 1,1 milyar TL azalarak 149mn TL’ye gerilemesi önemli bir faktör olmuştur. Şirket’in brüt karı ise %78,6 oranında düşmüş ve 205,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı da %20,6 olmuştur. Bir önceki yılın son çeyreğinde brüt kar marjı %45,9 idi. Diğer faaliyeTürk Lirasıerden 4Ç2019’da yazılan 114,3mn TL net giderin, 2020’nin son çeyreğinde 206,9mn TL net gelire dönüşmesi ve net finansman giderinin yıllık 112,8mn TL düşerek 18mn TL’ye gerilemesi ise karın daha da düşmesini engellemiştir.

Emlak Konut GYO 10 Mart 2021 tarihi itibariyle, Net Aktif (Varlık) Değerine göre %57,4 oranında iskonto ile işlem görmektedir. Şirket’in son bir yıllık iskonto yaklaşıksı %66,1 iken, son üç yıllık iskonto yaklaşıksı %66,6’dır. Emlak Konut GYO’nun Net Aktif Değeri 2020 Aralık sonu itibarıyla 21,2 milyar TL’dir.

Emlak Konut GYO’nun 2020 yılının dördüncü çeyreğinde düzeltilmiş net borcu bir önceki çeyreğe göre 1.042mn TL artarak 3.757mn TL’ye yükselmiştir.

Emlak Konut GYO’nun hedef hisse fiyatını, 2020 yılı gerçekleşmelerinin ardından tahminlerde yapmış olduğumuz değişiklikler ve güncellemelere bağlı olarak, 2,26TL’den 2,85TL’ye yükseltiyoruz. Şirket hisseleri hedef hisse fiyatımıza göre %16,4 oranında iskontolu işlem görmektedir. Bu nedenle, Emlak Konut GYO için daha önceki “EKLE” önerimizi ise koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım