Enerjisa Hisse Önerisi / Gedik Yatırım – (23.02.2021)

Öneri: TUT

Fiyat (TL/hisse) 13,23
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 14,28
Potansiyel Getiri %8

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2020/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %15,8 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %0,4 düşüşle 4.9 milyar TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre net satışları %11,8 artışla 21.8 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %70,3 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %41,8 düşüşle 333.3 milyon TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre %0,2 düşüşle 3.5 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 1.258 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 488 baz puan düşüşle %6,8 olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre 196 baz puan düşüşle %16,3 düzeysinde gerçekleşmiştir. Net karı 3. çeyrekte 638.6 milyon TL olurken, 4. çeyrekte 259.2 milyon TL net zararı bulunmaktadır. Geçen yılın aynı çeyreğinde 243.7 milyon TL net kar açıklamıştır. 2020 yılında bir önceki yıla göre net kar %5,2 artışla 1.1 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. Net borcu 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %8,3 düşüşle 9.5 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 4Ç20’de 4.870 mn TL satış geliri (kons: 5.709 mn TL), 1.417 mn TL yatırım harcamaları dahil düzeltilmiş FAVÖK (kons: 1.242 mn TL) ve 259 mn TL net zarar (kons: 345 mn TL) açıklamıştır. Şirket 4Ç20’de düzenlenmiş varlık tabanı (DVT) ayarlamaları nedeniyle olasılıklerin altında net zarar açıklamıştır. Enerjisa’nın tek seferlik gelir ve giderlerin düşüldüğü baz alınan net karı ise yıllık %23 artışla 462 mn TL olmuştur. Yatırım harcamaları dahil düzeltilmiş FAVÖK ise olasılıklerin üzerinde açıklanmıştır. Önceki çeyrekte 1,35 milyar TL, 4Ç19’da 1,03 milyar TL olan dağıtım segmenti operasyonel karı bu çeyrekte 1,2 milyar TL olmuştur. Önceki çeyrekte 598 milyon TL olan finansal gelirler çeyreklik bazda düzenlenmiş varlık tabanı ayarlamalarına bağlı olarak 383 milyon TL’ye gerilemiştir. 3. tarife dönemi ile geriye dönük düzeltmeler nedeniyle DVT bir önceki çeyrekteki 9,74 milyar TL’den 9,35 milyar TL’ye gerilemiştir. Perakende segmenti operasyonel karı, önceki çeyrekte 281 milyon TL’ye kıyasla 4Ç20’de 235 milyon TL’ye ulaşırken, artan serbesTürk Lirasıeştirilmiş segment katkısı sayesinde yıllık bazda %131 büyüme kaydetmiştir. Önceki çeyrekte 11,7 milyar TL olan ekonomik net borç son çeyrekte 11,3 milyar TL’ye gerilemiştir. Şirket Yönetim Kurulu, 09.04.2021 tarihinde, 1 TL nominal pay için nakit brüt 0,9600 TL (temettü sonuçmi: %7,3) kar payı ödenmesine karar vermiştir. Şirketin 2021 yıl sonu için öngörüleri; “Faaliyet Gelirleri”nde yıllık iki haneli düzeyde yüzdesel büyüme, minimum 1,9 milyar TL “Baz Alınan Net Kâr”, minimum 10,9 milyar TL “Düzenlenmiş Varlık Tabanı” ve minimum 1,7 milyar TL düzeysinde “Faiz ve Vergi Sonrası Serbest Nakit Akışı”dır. Hisse 2021 yılı olasılıklerine göre 5,4x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Şirketin finansal sonuçlarının hisse üzerindeki etkisini sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım