Enerjisa Hisse Önerisi / Gedik Yatırım – (8.02.2021)

Öneri TUT

Fiyat (TL/hisse) 11.98
Hedef Fiyat (12A, TL/hisse) 14.28
Potansiyel Getiri %19

Enerjisa Enerji, tahvilündeki 3 dağıtım bölgesi ile Türkiye’nin lider elektrik dağıtım şirketidir. Şirket; Başkent, Ayedaş ve Toroslar bölgelerinin işletme haklarına sahiptir. Enerjisa Enerji 2019 yılında Türkiye’deki net dağıtılan elektriğin %25.7’sini dağıtmış olup, 3 bölgede 9.9 milyon aboneye hizmet vermektedir.

4. düzenleme dönemi parametreleri, güçlü işletme performansının devam edebileceğini göstermektedir. EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu), elektrik dağıtım ve yerleşik perakende şirkeTürk Lirasıeri için 4. düzenleme dönemi (2021-2025) için tarife parametrelerini açıkladı. Buna göre Enerjisa’nın öngörülen ilk yatırım harcaması tutarı bir önceki dönemde revize edilen yatırım harcamasına göre bu dönemde reel olarak %20 büyüyecek. Buna göre, DVT’nin (Düzenlenmiş Varlık Tabanı) 2021 yılı sonunda 11.5 milyar TL’ye yükselmesini ve faaliyet gelirindeki (FAVÖK + yatırım harcamaları geri ödemesi) devam eden büyümeyi takviyelemesini bekliyoruz. Sonuç olarak, şirketin faaliyet gelirinin 2020’de 5,493mn TL ve 2021’de ise 6,315mn TL’ye ulaşmasını bekliyoruz.

2021-2022’de 3 milyar TL ek nakit girişi net borç durumunu takviyeleyecek. Şirket, 2021 ve 2022 24 aylık dönemlerde Enerjisa Enerji dağıtım şirkeTürk Lirasıerine dağıtım tarifeleri ile yapacağı önceki düzenleyici dönemlere ilişkin geri ödemelerin 3 milyar TL civarında olmasını beklemektedir. Enerjisa’nın net borcu 9A20 itibarıyla 11.7 milyar TL (2.8x 12 aylık FAVÖK) düzeysindeyken, 2021’de 2.8 milyar TL sermaye harcamasına rağmen, güçlü nakit girişi sayesinde şirketin net borcunun 9.1 milyar TL’ye gerilemesini bekliyoruz.

Enerjisa, baz alınan net karının %60-%70’ini dağıtma politikası ile önemli bir temettü şirketidir. Buna göre, temettü sonuçmi 2021’de 0.89 TL hisse başına temettü ile %7.5’e ulaşabilir.

Riskler: (1) Düzenleyicinin, takip eden düzenleme dönemi için borç maliyetindeki değişikliklere göre AOSM’ni ayarlamaya devam etmesini bekliyoruz. Ancak, sonraki düzenleme döneminde borç maliyeTürk Lirasıerinden herhangi bir sapma, karlılığı önemli ölçüde etkileyebilir. (2) Elektrik tüketiminde beklenenden daha yavaş bir büyüme veya uzun sürelide elektrik tüketiminde bir azalma sonraki dönemler için karlılığa etki edebilir.

Enerjisa’yı “Tut” tavsiyesi ile Araştırma kapsamına alıyoruz. Şirket için hazırladığımız İNA ve benzer şirket analizleri hisse başına 14.28TL hedef fiyat ve %19 artış potansiyeline işaret ediyor. Şirketin öngörülebilir faaliyet gelirleri ve temettü ödeme kapasitesini beğenmemize rağmen, son 12 ayda Bist100in %25 üzerinde hisse performansı ve faizlerde son yaşanan terakkiin olası uzun sürelili olumsuz etkileri nedeniyle Tut tavsiyesinde bulunuyoruz. Enerjisa hisseleri halihazırda 2021 olasılıklerine göre 5.1x FD/FAVÖK ve 8x F/K çarpanlarından işlem görmektedir.

Kaynak: Gedik Yatırım