Erdemir Hisse Önerisi / Vakıf Yatırım – (12.02.2021)

Mart ayındaki temettü dağıtımı, hisse performansını takviyeleyecektir (+)

Erdemir, 4Ç20’de olasılıklerin %17 üzerinde, yıllık 7 kat artışla 1,86 mlr TL net kar açıkladı. Çelik fiyaTürk Lirasıarındaki hızlı hareketin operasyonel performansı takviyelemesinin yanı sıra ertelenmiş vergi geliri, net karın tahminlerimizi aşmasında etkili oldu. Şirket 2020 sonuçları ile birlikte mart ayında hisse başına brüt 1,85 TL nakit kar payı dağıtımı kararını, yine mart ayında gerçekleştirilecek genel kurulun tasdiklemeına sunacağını açıkladı. Hem olasılıklerin üzerindeki sonuçlar hem de mart ayındaki kar payı dağıtım kararının hisse performansını takviyelemesini bekliyoruz. Erdemir için 16,70 TL düzeysindeki hedef fiyatımızı 18,00 TL düzeysine güncelliyor, kısa sürelili “Endeksin Üzerinde Getiri” önerimizi ve uzun sürelili “TUT” tavsiyemizi koruyoruz. Şirket hisseleri son bir ayda Bist100in %3 üzerinde performans sergiledi.

• Yılın son çeyreğinde satış gelirleri, olasılıkler paralelinde, yıllık %57 artışla 10 mlr TL’ye ulaştı – 4Ç20’de satış hacmi yıllık %13 artışla 2,3 mn ton düzeysine ulaşan şirketin, artan çelik fiyaTürk Lirasıarı ile birlikte, satış gelirleri olasılıkler paralelinde, yıllık %57 terakkile 10 mlr TL düzeysinde gerçekleşti. 2020 yılını ise 8,5 mn ton satış hacmiyle tamamlayan şirketin, satış gelirleri yıllık %17 terakkile 32 mlr TL’ye ulaştı. Şirketin 2020 yılı ihracat hacmi ise yıllık %18,6 gerileyerek 1,4 mn ton düzeysinde gerçekleşti.

• Ton başı FAVÖK, yıllık %115 artışla 144 $/ton düzeysine yükseldi – Yılın son çeyreğinde çelik fiyaTürk Lirasıarındaki yukarı hareketin desteğinde şirketin ton başı FAVÖK’ü yıllık %115 artışla 144 $/ton düzeysine yükseldi. Bu dönemde FAVÖK ise olasılıkmizin %13, piyasa olasılıksinin ise %17 üzerinde, yıllık %283 terakkile 2,69 mlr TL düzeysine ulaştı. 2020 yılının tamamında ise FAVÖK yıllık %22 artarak 6,67 mlr TL düzeysine yükseldi. Son çeyrekte olasılıkmizin 2,5, piyasa olasılıksinin ise 3,6 puan üzerinde gerçekleşen FAVÖK marjı, yıllık 15,7 puan terakkile %26,6 düzeysine ulaşırken, 2020 yılının tamamında yıllık 1 puana yakın yükselerek yılı %20,8 düzeysinden tamamladı.

• Mart ayı içinde hisse başına brüt 1,85 TL nakit kar payı dağıtımı, genel kurul tasdiklemeına sunulacak – Beklentilerin üzerindeki operasyonel performans ve kaydedilen 370 mn TL’lik ertelenmiş vergi geliri, 4Ç20’de şirketin net karını, tahminlerin üzerinde, yıllık 7 kat artışla 1,86 mlr TL’ye taşıdı. 2020 yılının tamamında ise net kar, 2019 yılına paralel 3,31 mlr TL düzeysinde gerçekleşti. Şirket, mart ayında gerçekleştireceği genel kurulun tasdiklemeına bağlı olarak, ortaklarına mart ayı içinde hisse başına brüt 1,85 TL nakit kar payı dağıtma kararı aldı. Son kapanış fiyatına göre %12 temettü sonuçmine işaret eden kar payı dağıtımının hisse performansını takviyelemesini bekliyoruz.

• Hedef fiyatımızı 18,00 TL düzeysine güncelliyoruz – Beklentilerimizi aşan operasyonel performansın ardından Erdemir için hisse başı fiyat hedefimizi 16,70 TL düzeysinden 18,00 TL düzeysine güncelliyoruz. Son bir ayda Bist100in %3 üzerinde performans sergileyen şirket hisselerinin, 4Ç20 finansalları yanı sıra olasılıkmiz (hisse başına brüt 1,50 TL) üzerindeki kar payı dağıtım kararına pozitif tepki vermesini bekliyoruz. Erdemir için kısa sürelili tavsiyemizi “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun sürelili tavsiyemizi ise “TUT” olarak koruyoruz.

Kaynak: Vakıf Yatırım