Ereğli Demir Çelik Hisse Önerisi / Bizim Menkul – (8.03.2021)

Beklentileri aşan karlılık…

Hedef Fiyat 19,10
Getiri Potansiyeli 20,8%

– Ereğli Demir ve Çelik, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre 7 kat artışla 1.859,5 milyon TL net dönem karı açıklarken 1.596 milyon TL’lik piyasa olasılıksinin üzerinde. Şirketin 2019 yılı dördüncü çeyreğinde net dönem karı 227,5 milyon TL idi.

– Şirket’in cirosu 2020 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,7 artarak 10.112 milyon TL olarak gerçekleşti. Cirodaki artışta, satış hacmi ve birim fiyaTürk Lirasıardaki terakki etkili oldu.

– Satış hacmi son çeyrekte %13,1 büyümeyle 2.326 bin tona çıktı. Toplam satış hacimdeki ihracat payı %13,6 oldu.

– 2020 yılı üçüncü çeyreğinde 504 dolar olan yassı ürün satış fiyatı son çeyrekte %9,7 artışla 553 dolara yükseldi. Uzun ürün fiyatı ise %17,8 artışla 524 dolar oldu.

– Şirket’in, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde 586,8 milyon TL olan brüt karı, 2020 yılı dördüncü çeyreğinde 2.433,4 milyon TL olarak gerçekleşti. Brüt kar marjı ise 15 puan artarak %24,1’e yükseldi.

– Operasyonel giderler ise %19,9 artışla 223,9 milyon TL olarak gerçekleşti. Buna bağlı olarak 2.209,5 milyon TL esas faaliyet karı elde edildi. Esas faaliyet kar marjı ise 15,7 puanlık artışla %21,9 oldu.

– Şirket’in FAVÖK’ü 2020 yılı son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %283,1 oranında artarak 2.685,2 milyon TL olarak gerçekti. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde %20,1 olan FAVÖK marjı, 2020 yılının son çeyreğinde %26,6’ya yükseldi. 2019 yılının dördüncü çeyreğinde FAVÖK marjı ise %10,9 idi. Üçüncü çeyrekte 117 USD/ton olan Şirket’in ton başına FAVÖK’ü, dördüncü çeyrekte 144 USD/ton’a yükseldi. 2019 yılı dördüncü çeyreğinde ise ton başına FAVÖK 67 USD/ton düzeysindeydi.

 Son çeyrekte yatırım faaliyeTürk Lirasıerinden 49,6 milyon TL gider yazılırken finansman tarafında 40,3 milyon TL gelir elde edildi.

 Şirket’in 2020 yılı üçüncü çeyrek sonunda 6.452,9 milyon TL olan net nakit durumu, 2020 yılı sonu itibariyle 6.983 milyon TL’ye yükseldi.

 Ereğli, Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.’nin toplam sermayesinin %100’ünü temsil eden payları 297 milyon dolar hisse bedeli üzerinden 3 Şubat 2021 tarihinde devraldı. Demir çelik, çimento ve cam sektörlerinde kullanılan refrakter ve manyezit ürünlerini üreten Kümaş, iç piyasadaki ihtiyacı karşıladığı gibi ihracat da yapıyor.

 Şirket Yönetim Kurulu, 2020 yılı kârından toplam 6.475 milyon TL olmak üzere hisse başına 1,85 TL brüt nakit kar payını tek seferde ve 24 Mart 2021 tarihinde dağıtılması hususlarının, 17 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Kurul’un tasdiklemeına sunulmasına karar verdi. 5 Mart 2021 hisse kapanış fiyatına göre temettü sonuçmi %11,7 hesaplanmıştır.

 2020 yılı son çeyrek sonuçleri sonrasında 2021 olasılıklerimizi revize ederken Ereğli’nin 2021 yılında 2020’ye göre %8,8’lik artışla 9,2 milyon ton mamul satacağını ve yaklaşık fiyatın 546 dolar düzeysinde olacağını tahmin ediyoruz. 2021 yılsonu ciro tahminimiz 39.734 milyon TL olurken FAVÖK ve net karın sırasıyla 8.719 milyon TL ve 5.490 milyon TL olacağını öngörmekteyiz. Mevcut durumda emtia fiyaTürk Lirasıarı ve kurdaki harekeTürk Lirasıeri dikkate alarak EREGL için 11,91 TL olan pay başı hedef fiyatımızı 19,10 TL’ye yükseltiyor, %20,8 getiri potansiyeli ve Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyesiyle Araştırma Model Portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz.

Kaynak: Bizim Menkul