Ereğli Demir Çelik Hisse Önerisi / Gedik Yatırım – (12.02.2021)

Öneri: AL

Fiyat (TL/hisse) 15,30
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 17,99
Potansiyel Getiri %18

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2020/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %24,0 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %56,7 artışla 10.1 milyar TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre net satışları %16,7 artışla 32 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %63,9 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 283,1 artışla 2.7 milyar TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre %22,1 artışla 6.7 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 646 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 1.570 baz puan artışla %26,6 olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre 92 baz puan artışla %20,8 düzeysinde gerçekleşmiştir. Net karı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %219,71 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %717,3 artışla 1.9 milyar TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre net karı %0,2 düşüşle 3.3 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. Net nakdi 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %8,2 artışla 7 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 4Ç20’de 10.112 mn TL satış geliri (kons: 9.974 mn TL-Gedik: 10.829 mn TL), 2.685 mn TL FAVÖK (kons: 2.293 mn TL-Gedik: 2.190 mn TL) ve 1.859 mn TL net kar (kons: 1.592 mn TL-Gedik: 1.550 mn TL) açıklamıştır. Ürün fiyaTürk Lirasıarındaki artış ve olumlu maliyet yapısı operasyonel performansta güçlü artışa neden olurken, efektif vergi oranındaki azalış net kara takviye olmuştur. FiyaTürk Lirasıardaki artışın 2021 yılı ilk yarısında da ürün marjlarını takviyelemeye devam etmesi beklenmektedir. 4Ç19’da 2,1 milyon ton (3Ç20: 2,2 milyon ton) olan satış hacmi 4Ç20’de yıllık %13 artışla 2,3 milyon ton olmuştur. Güçlü talep sayesinde HRC ve CRC satış hacmi aynı oranda yıllık %18 artış göstererek sırasıyla 1,6 milyon ton ve 536 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı zamanda uzun çelik satış hacmi de %16 azalış kaydetmiştir. Toplam satış hacminin 3Ç20’de %16,4’ünü, 4Ç20’de %18,5’ünü oluşturan ihracat satış hacmi %13,6 düzeysine gerilemiştir. Böylelikle şirketin satış gelirleri yıllık %18 artışla 1,3 milyar dolar olmuştur.

Ürün fiyaTürk Lirasıarı ve maliyeTürk Lirasıeri arasındaki makasın gelişim göstermesi sonrasında şirketin FAVÖK’ü yıllık %168 terakkile 347 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı çeyreğinde ton başına 150 dolar olan kömür fiyaTürk Lirasıarı 4Ç20’de düşüş göstererek ton başına 110-120 dolar düzeylerine gerilemiştir. Aynı zamanda şirketin yaklaşık satış fiyatı yıllık %7 yükselmiştir. Böylelikle 4Ç19’da 67 dolar, 3Ç20’de 117 dolar olan ton başına FAVÖK 4Ç20’de 144 dolara yükselmiştir. Ton başına FAVÖK 4Ç19’dan bu yana artış eğilimindedir. Güçlü operasyonel performans ve düşük vergi gideri sonrası şirket yıllık %613 artışla 257 milyon dolar net kar açıklamıştır. Şirket Yönetim Kurulu, pay başına brüt 1 TL olan olasılıkmizin üzerinde pay başına nakit brüt 1,85 TL (temettü sonuçmi: %12,1) kar payı ödenmesine karar vermiştir. Kar dağıtımının 2021 yılı Mart ayı içerisinde ve tek seferde yapılması hususlarının Genel Kurul’un tasdiklemeına sunulmasına karar sonuçlmiştir. Hisse 2021 yılı olasılıklerine göre 5,1x FD/FAVÖK ve 8,0x F/K ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım