Ereğli Demir Çelik Hisse Önerisi / Gedik Yatırım – (13.04.2021)

Öneri: AL

Fiyat (TL/hisse) 16.40
Hedef Fiyat (12A, TL/hisse) 19.65
Potansiyel Getiri %20

Çelik fiyaTürk Lirasıarındaki artışın yılın ilk yarısında şirketin finansallarına olumlu yansımasını bekliyoruz. HRC fiyaTürk Lirasıarı ilk çeyrekte artışa devam ederek mart ayında 900 dolar düzeysinin üzerine tırmandı. Bu artışla birlikte ilk çeyrek yaklaşık fiyat yıllık %59 ve çeyreklik %32 artışla 770 dolar olarak gerçekleşti. Demir cevheri fiyaTürk Lirasıarındaki çeyreklik artışın %26 düzeysinde olmasına rağmen bir diğer girdi olan kömür fiyaTürk Lirasıarının görece düşük seyri ve yüksek ürün fiyat artışları şirket karlılığını takviyeleyecektir.

İlk yarıdaki bu güçlü görünüm sayesinde şirketin ton başına FAVÖK’ünün 2021T’de 176 dolara yükselmesini bekliyoruz. 2020 yılının son çeyreğinde yükselmeye başlayan ton başına FAVÖK rakamının (4Ç20: 144 dolar) 2021 yılının ilk çeyreğinde 220 dolar ve ikinci çeyreğinde ise 240 dolar düzeylerine çıkabileceğini düşünüyoruz. Bu sayede yılın ikinci yarısında kademeli bir normalleşme olasılıkmize rağmen 2021 yılı yaklaşık marjının 176 dolar düzeysinde olabileceğini öngörüyoruz. Bu olasılıkler paralelinde Erdemir için 2021 yılı FAVÖK tahminimizi 1.3 milyar dolardan 1.5 milyar dolar düzeysine yükseltiyoruz.

Yatırımların şirketin sonuçmlilik artışına katkı vermesi bekleniyor. Orta vadede şirketin 2019 yılı içerisinde açıkladığı toplam 1.4 milyar doları bulan yatırım programının tamamlanması ile birlikte İskenderun tesisinin toplam kapasitesinin de 1 milyon ton civarında artması öngörülmektedir. Bunun yanında ilk çeyrek içerisinde alınan Kümaş’ın da şirketin sonuçmliliğine katkıda bulunması beklenmektedir.

Şirketin güçlü faaliyet performansının yıl içerisindeki yatırım giderlerini büyük ölçüde karşılaması beklenmektedir. Şirket ilk çeyrekte 0.8 milyar dolarlık temettü ödemesi ve 0.3 milyar dolarlık Kümaş satın alması ile birlikte yıl içerisinde ilave 0.6 milyar dolarlık yatırım yapması beklenmektedir. Ancak özellikle yılın ilk yarısındaki güçlü faaliyet performansının şirketin net nakit durumuna katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Risk: Küresel olarak pandemi nedeniyle yeni kapanmaların olması veya ekonomilerle ilgili büyüme olasılıklerinin bozulması talep tarafında bozulma yaratarak karlılıkları etkileyebilir. Bunun yanında bazı ülkelerin alabileceği koruma önlemleri de bir risk unsuru olarak ön plana çıkmaktadır. FiyaTürk Lirasıardaki olası dalgalanmalar da şirket değerlemesi açısından risk teşkil etmektedir.

Erdemir için hedef fiyatımızı 16.14TL’den 19.65TL düzeysine yükseltirken “Al” tavsiyemizi koruyoruz. Şirket için hazırladığımız İNA ve benzer şirket analizleri hisse başına 19.65TL hedef fiyat ve %20 artış potansiyeline işaret ediyor. Erdemir hisseleri halihazırda 2021 olasılıklerine göre 4.3x FD/FAVÖK ve 7.5x F/K çarpanlarından işlem görürken benzer şirkeTürk Lirasıer 5.5x FD/FAVÖK ve 9.1x FK çarpanından işlem görmektedir.

Kaynak: Gedik Yatırım