Ereğli Demir Çelik Hisse Önerisi / İntegral Yatırım – (23.10.2020)

3Ç20 Bilanço Analiz

Kapanış (TL): 9,71
Hedef Fiyat (TL): 12,12

Ereğli Demir Çelik (EREGL) 3Ç20 döneminde olasılıklerin üzerinde 581.6 milyon TL net kar açıkladı. Beklentiler 567.8 milyon TL düzeysindeydi. Net kar geçen yıl aynı döneme göre %26 geriledi, önceki çeyreğe göre ise %2 arttı. Cirodaki artış, kar marjlarının önceki çeyreklere göre terakkiini koruması, yine önceki çeyreğe kıyasla daha düşük finansman gideri yazması net karı pozitif etkiledi. Ertelenmiş vergi gideri ise net karı olumsuz etkileyen faktör oldu.

Satış gelirleri 8.152 milyon TL ile olasılıklerin altında gerçekleşti. Beklentiler 8.468 milyon TL düzeysindeydi. Satış gelirleri geçen yıl aynı döneme göre %27 artış gösterdi, önceki çeyreğe göre ise %10 yükseldi. Cirodaki artışta kur farkının etkisi ve kazanılan pazar payının etkisi oldu.

Aynı dönemde FAVÖK karı 1.638 milyon TL ile olasılık olan 1.469 milyon TL olan olasılıknin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK yıllık %28, çeyreksel %23 artış kaydetti. FAVÖK artışında marjlardaki iyileşmenin etkisi olumlu oldu. FAVÖK marjı %20 olurken, geçen yıla göre 0.2 puan, önceki çeyreğe göre ise 2.1 puan iyileşti. FAVÖK marjındaki iyileşmede ciro artışının etkisinin yanında, brüt kar marjındaki iyileşme ve faaliyet giderlerindeki kontrol etkili olmuş görünüyor. EREGL’nin iyi bir yönetim sergilediğini görmekteyiz.

9 aylık Dönem

Yılın ilk 9 aylık döneminde yassı mamul satışları %1.4 artışla 5.471 bin ton olurken, uzun mamul satışları %0.8 artışla 780 bin ton oldu. Çelik fiyaTürk Lirasıarındaki artışa paralel demir cevheri fiyaTürk Lirasıarında da artış gözlendi ancak bu kar marjlarını olumsuz etkileyecek düzeyde oluşmamış.

EREGL 9 aylık dönemi 1.449 milyon TL net kar ile kapatırken geçen yılın %53 gerisinde kaldı. Satış gelirleri %4 artışla 21.936 milyon TL ve FAVÖK %16 düşüşle 3.980 milyon TL oldu. Kar marjlarında 5-6 puana yakın düşüş oluşurken, Şirket %15.9 Brüt Kar Marjı ve %18.1 FAVÖK marjı ile çalıştı.

Kaynak: İntegral Yatırım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir