Ereğli Demir Çelik Hisse Önerisi / Şeker Yatırım – (26.10.2020)

Beklentilerden kuvveTürk Lirasıi operasyonel performans

Öneri: AL
Hedef Fiyat: 11.30 TL
Önceki Hedef Fiyat: 9.60 TL
Yükseliş Potansiyeli: % 12

Erdemir, 3Ç20’de yıllık %25.9 oranında azalışla, ancak bir önceki çeyreğin %2.5 üzerinde 582mn TL net kar açıklamıştır. Grup’un 3Ç20 net karı, 566mn TL olan piyasa yaklaşık net kar olasılıksi paralelinde, ancak tahminimiz olan 619mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Erdemir’in 3Ç20’de toplam satış hacmi, yıllık %15.4 ve çeyreklik %10.2 oranlarında kuvveTürk Lirasıi artışlar göstererek 2,226bin ton olarak gerçekleşmiştir. Ortalama ürün fiyaTürk Lirasıarının geçtiğimiz yılın aynı döneminin altında gerçekleşmiş olmasına rağmen, TL’nin değer kaybı neticesinde Erdemir’in toplam satış gelirleri, yıllık %27.1 ve çeyreklik %10.1 oranında artarak, piyasa yaklaşık tahmini olan 8,481mn TL’nin paralelinde, ancak tahminimiz 8,808mn TL’nin altında, 8,153mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Erdemir’in ton başına elde ettiği FAVÖK ise, dönem boyunca yüksek seyreden demir cevheri fiyaTürk Lirasıarına rağmen, ürün miksi ve stok yönetiminin olumlu etkileriyle bir önceki çeyreğe kıyasla %14 oranında artmaya devam ederek (yıllık %6 oranında azalışla) 117 ABD doları/ton olarak gerçekleşmiştir. Grup’un FAVÖK’ü, TL’nin değer kaybının etkisiyle yıllık bazda %28.1 (çeyreklik %22.7) artarak piyasa yaklaşık olasılıksi olan 1,492mn TL’nin ve tahminimiz 1,358mn TL’nin üzerinde, 1,638mn TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı, çeyreklik 2.1 y.p. ve yıllık 0.2 y.p. artarak %20.1 olarak gerçekleşmiştir. 3Ç20’de Erdemir’in net diğer faaliyet gelirleri, büyük ölçüde artan kur farkı ve sigorta tazminat gelirleriyle 221mn TL’ye ulaşmıştır (3Ç19: -8mn TL, 2Ç20: 204mn TL).

Bunun yanında Grup, yatırım faaliyeTürk Lirasıerinden net 147mn TL gelir kaydetmiştir. Erdemir’in net finansal giderleri artan net faiz gelirleri ve azalan türev enstrümanların gerçeğe uygun değer farklarından oluşan giderler ile çeyreklik bazda belirgin, %67.2 oranında azalış göstermiş, ancak yıllık %28.6 artışla 45mn TL düzeysinde gerçekleşmiştir. Grup’un %60.0 oranında gerçekleşen yüksek efektif vergi oranı etkisi ile de net karı, yıllık %25.9 azalışla, ancak bir önceki çeyreğin %2.5 üzerinde, 582mn TL olarak gerçekleşmiştir. Grup’un net nakit durumu, bu dönemde kuvveTürk Lirasıi bir FAVÖK elde etmiş olması ve işletme sermayesinden elde edilen kazançlar ile dönem sonunda 6.5 mlyr TL’ye yükselmiştir (2Ç20-sonu: 5.2mlyr TL). Beklentilerden daha kuvveTürk Lirasıi bir operasyonel performans içeren 3Ç20 sonuçlarının Şirket payları performansı üzerinde olumlu etkili olabileceğini düşünmekteyiz.

Erdemir için 12 aylık hedef fiyatımızı 11.30 TL’ye yükseltmekte ve AL önerimizi sürdürmekteyiz – Tahminlerimizi, Grup’un olasılıkler üzerinde gerçekleşmiş olan 3Ç20 operasyonel performansı, demir-.çelik sektörünün, talep ve fiyaTürk Lirasıarda artışa işaret edebilecek olumlu yakın dönem görünümü, hammadde fiyaTürk Lirasıarı ve US$/TL kurunun seyirlerini dikkate alarak revize etmemiz ile, Erdemir payları için 12-aylık hedef fiyatımızı 11.30 TL’ye yükseltmekteyiz. Grup payları, hâlihazırda tahminlerimize göre 2020T 5.0x FD/FAVÖK çarpanı ile, gelişmekte olan ülkelerdeki benzerlerine kıyasla %32 ve son 10 yıllık FD/FAVÖK çarpan yaklaşıklarına kıyasla ise %14 iskontolu işlem görmektedirler. Erdemir’in güçlü bilançosu ve sürdürülebilir karlılığa yönelik planlanan yeni yatırım kararlarını da dikkate alarak önerimizi “AL” olarak sürdürmekteyiz.

Kaynak: Şeker Yatırım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir