Ereğli Demir Çelik Hisse Önerisi / Yatırım Finansman – (21.04.2021)

Tavsiye Endeks Üzeri Getiri

Önceki: Endeks Üzeri Getiri
Hedef Fiyat TL22.00
Hisse Fiyatı (21-04-2021) TL18.23
Getiri potansiyeli 21%

Artan kar olasılıkleri hisse fiyatındaki terakkii teyit ediyor. EREGL hisse fiyatı son 6 ayda küresel çelik sektörü hisselerindeki harekete paralel olarak güçlü performans gösterdi ve ABD doları bazında %100 üzerinde getiri sundu. Küresel çelik talebinde yaşanan beklenenden hızlı toparlanma ve arz tarafında kapasitelerin yavaş devreye girmesi sonucu, özellikle stok düzeyleri düşük olan Avrupa bölgesinde yassı çelik fiyaTürk Lirasıarı sert terakki kaydetti ve 2020 yılında yaklaşık 550 dolar HRC fiyatı bugün itibarıyla 1200 dolar düzeysine yaklaştı. Türkiye’de de benzer şekilde 2020 yılı yaklaşıksı 500 dolar civarında olan HRC fiyatı 1000 dolar düzeysinin üzerine çıktı. Bu görünüm ışığında, EREGL için 2021 yılında karlılıkta güçlü artış elde edilmesini ve geçen sene 1,0 milyar dolar olan FAVÖK’ün 2021’de 2,3 milyar dolara yükselmesini tahmin ediyoruz.

Çelik sektöründeki geçmiş ralli dönemleri baz alınırsa hissenin döngüsel zirvelerine göre halen iskonto mevcut, fakat artış potansiyeli daha sınırlı. 2006-2008 ve 2016-2018 dönemlerinde gerçekleşen iki büyük ralli hareketinde de EREGL döngüsel zirve noktası olarak yaklaşık 10,0 milyar dolar piyasa değerine ulaşmıştı. Mevcut kar marjları eski döngüsel zirvelere yaklaşırken, piyasa değeri ise eski zirvelere kıyasla halen %20 civarında daha düşüktür. Fakat son 6 ayda kaydedilen terakkiin yanında, kalan artış potansiyelinin daha sınırlı olduğu not edilmelidir.

Küresel teşvik planları ve Çin’in politikaları önem arz etmekte. Mevcut güçlü çelik fiyaTürk Lirasıarının genel olarak 2021 yılı sonlarına doğru gevşemeye başlaması beklenmektedir, fakat gerek ABD’de yeni yönetimin açıkladığı Altyapı planı ve AB’nin hayata geçirdiği Toparlanma planı çelik talebinin önümüzdeki birkaç yılda sürekli olarak yüksek seyretmesine neden olabilir. Bu durumda çelik fiyaTürk Lirasıarında beklenen gerileme daha yavaş ve mevcut yüksek kar marjı döngüsü daha uzun sürebilecektir. Diğer yandan Çin’in son dönemde aldığı politika kararları Türkiye gibi diğer gelişmekte olan ülkelerdeki çelik üreticilerine yardımcı olmuştur. Özellikle ihracat için sonuçlen vergi iadesinin azaltılacağına yönelik haberler, Çin’in ihracatının azalmasına ve fiyaTürk Lirasıarın yükselmesine takviye olabilir. Diğer yandan Çin’in çelik sektöründe üretimi kontrol altında tutmaya devam edeceğini belirtmesi yine çelik fiyaTürk Lirasıarını olumlu etkilemiş, demir cevherinde de aşırı artışları engellemiştir. Son olarak Çin’in Avustralya’dan kömür ithalatını gayriresmi olarak durdurması da diğer alıcı ülkelerin daha cazip fiyaTürk Lirasıardan hammadde almasına dolaylı olarak yardımcı olmuştur.

Hedef fiyatımızı 22,0 TL’ye revize ediyoruz. EREGL için İNA modelimizde 2021-2024 döneminde nakit akışı projeksiyonu yapıyor ve sonrası için normalize olacağını düşündüğümüz kar marjı üzerinden uç değer hesaplaması yapıyoruz. 2021 yılında 270 dolar/ton düzeysine yükselmesini beklediğimiz FAVÖK’ün sonraki yıllarda kademeli düşüşle 2024 yılında 175 dolar/ton’a gerilemesini tahmin ediyor, uç değer hesabımızda uzun dönem tarihsel yaklaşıklara paralel olarak 150 dolar/ton düzeysinde FAVÖK gerçekleşmesini varsayıyoruz. Buna göre hisse için hedef fiyatımızı 18,2 TL’den 22,0 TL’ye revize ediyoruz. Diğer yandan önümüzdeki 3 yılda yaklaşık %15 civarında olması beklenen temettü sonuçminin hissede riskleri sınırlandıracağını not ediyoruz.

1Ç Tahmini: 2021 yılının ilk 3 aylık döneminde EREGL’nin 3,6 milyar TL FAVÖK ve 2,46 milyar TL net kar açıklamasını bekliyoruz. 2021 yılı FAVÖK ve net kar tahminimizi %49 ve %43 oranında yukarı çekiyoruz.

Kaynak: Yatırım Finansman