Ereğli Demir Çelik Hisse Önerisi / Ziraat Yatırım – (16.02.2021)

Ereğli Demir Çelik 4Ç2020 Sonuçları (EREGL, Öneri: AL, HF: 19,10 TL)

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 15,18 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 19,10 TL

Şirketin 2020 yılı son çeyrek ana ortaklık net dönem karı 1.859mn TL ile hem bizim olasılıkmiz olan 1.533mn TL’nin hem de piyasa olasılıksi olan 1.592mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada olasılıkmizden düşük gerçekleşen satış maliyeTürk Lirasıeri etkili olmuştur. Şirketin 4Ç2019’deki net dönem karı 228mn TL idi.

Şirketin satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,7 oranında artmış ve 10.112mn TL olmuştur. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %30,9 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar 2.433mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde brüt kar 587mn TL idi. Brüt kar marjı ise 15 puan artışla %24,1 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise geçen senenin aynı dönemine göre %19,9 artmış ve 224mn TL olmuştur. Diğer faaliyeTürk Lirasıerden net 52mn TL gider kaydedilmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 69,7mn TL gelir kaydedilmişti. Bunlara bağlı olarak faaliyet karı 2.158mn TL’ye ulaşmıştır. Faaliyet kar marjı da 14,1 puan artışla %21,3 olmuştur.

Şirket’in FAVÖK’ü ise 4. çeyrekte 2.685mn TL (342mn USD) olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise şirket 701mn TL (121mn USD) FAVÖK açıklamıştı. FAVÖK marjı TL bazında, bir önceki yılın aynı döneminde %10,9 iken 4Ç2020’de %26,6’A yükselmiştir. Şirketin ton başına FAVÖK rakamı ise bir önceki yılın aynı dönemindeki 67 USD/ton’dan 4Ç2020’de 144 USD/ton’a yükselmiştir. 3Ç2020’de ise ton başına FAVÖK  117 USD/ton idi.

Son çeyrekte yatırımlardan 49,6mn TL gider ve finansman tarafında net 40,3mn TL gelir kaydedilmiştir. Şirket 4Ç2020’de çeyrekte 192,3mn TL’lik vergi gideri yazmıştır. Böylece 101,1mn TL’lik azınlık payı düşüldükten sonra ana ortaklık net dönem karı 1.859mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket’in 2020 yılı finansalları sonrası Ereğli Demir Çelik’in hedef hisse fiyatını tahminlerimizdeki değişikliklere bağlı olarak 13,30 TL’den 19,10 TL’ye yükseltiyor ve hisse için daha önceki “AL” önerimizi koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım