Ford Otosan Hisse Önerisi / Gedik Yatırım – (11.02.2021)

Öneri: TUT

Fiyat (TL/hisse) 161,00
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 141,89
Potansiyel Getiri %-12

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2020/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %56,5 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %82,2 artışla 21 milyar TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre net satışları %26,1 artışla 49.5 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %61,8 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 138,1 artışla 2.3 milyar TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre %57,7 artışla 5.3 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 37 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 260 baz puan artışla %11,1 olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre 214 baz puan artışla %10,7 düzeysinde gerçekleşmiştir. Net karı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %41,89 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %212,5 artışla 1.9 milyar TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre net karı %114,1 artışla 4.2 milyar TL düzeysinde gerçekleşmiştir. Net borcu 3. çeyrekte 3.2 milyar TL olurken, 4. çeyrekte 43 milyon TL net nakdi bulunmaktadır.

Sonuç: Şirket, 4Ç20’de 20.961 mn TL satış geliri (kons: 19.815 mn TL-Gedik: 20.455 mn TL), 2.322 mn TL FAVÖK (kons: 1.904 mn TL-Gedik: 1.847 mn TL) ve 1.927 mn TL net kar (kons: 1.554 mn TL-Gedik: 1.554 mn TL) açıklamıştır. Şirketin operasyonel ve net kar performansı olasılıklerin üzerinde açıklanmıştır. Yurtiçi satış gelirleri yıllık %163 artışla 6,4 milyar TL olmuştur. 4Ç20’de şirketin yurtiçi hafif araç satış hacmi %75 terakki kaydederek 37 bin adet olurken, iç pazar %41 büyüme sergilemiştir. Şirketin iç pazarda otomobil ve hafif ticari araç satış adeTürk Lirasıeri sırasıyla %47 ve %92 artışla 12 bin ile 25 bin adet olmuştur. Böylelikle şirketin pazar payı %10,6’dan %13,2’ye çıkmıştır. İhracat gelirleri yıllık %61 artışla 14,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin otomobil, hafif ticari araç ve toplam ihracat adeTürk Lirasıeri sırasıyla %58 azalış ve %15 ve %12 artış göstererek 2,0 bin adet, 94 bin adet ve 96 bin adet olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle 4Ç20’de toplam satış hacmi yıllık %24 artışla 134 bin adet olurken, ihracat hacminin toplam hacim içerisindeki payı %80’den %72’ye gerilemiştir. İhracat gelirlerinin toplam gelirler içerisindeki payı ise %79’dan %69’a düşmüştür.

Yurtiçi satışlardaki yüksek marj kaynaklı olarak şirketin FAVÖK marjı gelişim kaydetmiştir. Güçlü gelir artışı ve daha iyi marjlar net karın önemli ölçüdeki artışına neden olmuştur. Şirket 2021 yılına ilişkin olasılıklerini paylaşmıştır. Buna göre; toplam otomotiv pazarının 750-800 bin adet (ağır ticari araçlar dahil) (yıllık: -%6 ve +%0,4), Ford Otosan perakende satışlar 90-100 bin adet (yıllık: -%8 ve +%2), ihracat 325-335 bin adet (yıllık: +%28-32), toplam satışların 415-435 bin adet (yıllık: +%18-21), üretimin 390-410 bin ve yatırım harcamalarının 450 -500 milyon euro (2020 gerçekleşen: 137 mn euro) olması beklenmektedir. Hisse 2021 yılı olasılıklerine göre 10,4xFD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Güçlü ve olasılıklerin üzerinde gelen finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım